Nánosy zpod mostů nechce nikdo odstranit, přispívají přitom k povodním

Miletín (Jičínsko) – Lokální záplavy by mohly mít menší následky, kdyby měly řeky volný tok a nepřehrazovaly je nánosy, které vznikají pod mnoha mosty. Jsou o tom přesvědčeni v Miletíně, kde se teď marně snaží kohokoli přimět, aby vyčistil nánosy pod silničním mostem. Vodohospodáři, kteří nedávno čistili zbytek koryta řeky Bystřice, to odmítli a odkázali na vlastníka mostu – Královéhradecký kraj. Podle toho je však průtok pod mostem odpovědností Povodí Labe. O tom, kdo má nánosy odstranit, tak patrně nakonec bude rozhodovat soud.

Video Přemysl Šrámek o ucpaném toku pod mostem
video

Přemysl Šrámek o ucpaném toku pod mostem

Silniční most v Miletíně má dva průduchy, kterými by měla protékat Bystřice. Ve skutečnosti protéká jen jedním – podle starosty Miroslava Noska je to paradoxně ten, který by měl sloužit jako vedlejší. Sousední průduch je totiž zanesený natolik, že jím voda neproteče.

Miletínští jsou přesvědčeni, že nánosy v řece zhoršují následky povodní. „Letos na jaře jsme měli celou zahradu pod vodou. Myslím, že ucpaný most má velký vliv,“ podotkl obyvatel města Tomáš Hlavatý. Radnice se proto podivovala, když pracovníci Povodí Labe při čištění koryta problematický most vynechali. Vodohospodáři ale vzkázali, že udržování koryta pod mostem není jejich odpovědnost, je to podle nich povinnost vlastníka stavby – v tomto případě Královéhradeckého kraje. Totéž tvrdí i ministerstvo zemědělství. „Každý vlastník stavby v korytě vodního toku je ze zákona povinen řešit problém, který vznikl následkem existence a fungování této stavby. To znamená i vznik naplavenin,“ řekla jeho mluvčí Dana Večeřová.

Kraj ale žádost Miletína, aby pročistil průtok pod mostem, odmítl. Odkázal město zpět na vodohospodáře. „Je na samotných správcích toků, aby čistili koryta řek a potoků, nikoli na Správě a údržbě silnic Královéhradeckého kraje. Z našeho pohledu je to naprosto běžná praxe,“ sdělil mluvčí krajského úřadu Imrich Dioszegi.

Zatímco všichni odmítají nánosy odstranit, vrstva, která přehrazuje Bystřici, roste. V hlavním průduchu pod miletínským mostem už zabírá bahno téměř polovinu ze 145centimetrového otvoru. Miletín se proto obrátí na soud – ať ten určí, kdo je za řeku pod mostem zodpovědný.