Lékařská fakulta v Ostravě má nový kampus za 360 milionů

Ostrava - Studenti lékařské fakulty Ostravské univerzity začali semestr v novém výukovém areálu. Škola ho vybudovala rekonstrukcí bývalé porodnice v Ostravě-Zábřehu. Přestavba za 360 milionů trvala dva roky. Ostravská lékařská fakulta, která je nejmladší v Česku, má díky tomu jedno z nejmodernějších zázemí pro studenty v zemi. Bude sloužit pro výuku i výzkum.

Nové centrum má 8 800 čtverečních metrů, zahrnuje 800 laboratorních ploch, 57 učeben a místností pro praktická cvičení, 58 pracoven pro akademiky a vědce, knihovnu a velkokapacitní přednáškový sál. Vedle mediků budou prostory využívat i studenti z fakulty sociálních studií a přírodovědecké fakulty.

„Je to zcela nezbytný prostor, který fakulta potřebuje proto, aby mohla mít více studentů, ale i proto, aby se mohla soustředit také na výzkum. Pro nás je klíčové nastartování výzkumu v biotechnologii či biomedicíně, což vyžaduje specializované laboratoře. Ty jsme dosud neměli kde umístit,“ řekl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.

Video Telefonát Ivy Piskalové
video

Telefonát Ivy Piskalové

Studenti tam budou například zkoumat vliv ovzduší na zdraví lidí nebo vliv nových léčiv na lidský organismus, budou pracovat na zdokonalování přístrojů pro diagnostiku a lékařské zákroky. Fakulty budou spolupracovat na výzkumu vlivu sociálního prostředí na zdraví lidí a podobně. V prostorném areálu obklopeném parkem je možné budovat další zázemí a postupně tam vytvořit kampus se vším všudy.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala akreditaci pro obor všeobecné lékařství v roce 2010, letos ji úspěšně obhájila a platí jí až do roku 2020. Nabízí studijní programy z oblasti všeobecného lékařství a také nelékařských zdravotnických povolání. Součástí fakulty jsou katedry interních oborů, chirurgických oborů, katedra anatomie, histologie a embryologie či katedra biomedicínských oborů, patologické anatomie a soudního lékařství i další. Na škole studuje celkem 1 800 studentů. Budoucích lékařů je nyní v pěti ročnících celkem 500 a první promoce by měli mít v roce 2016.


Město Ostrava investovalo do přestavby 25 milionů. Další desítky milionů stály pozemky a budovy, které město převedlo na školu bezplatně. „Pro region, který potřebuje transformaci a hledá, jak se živit, je rozvoj vysokého školství zásadní,“ řekl za končící vedení ostravského magistrátu Petr Kajnar.