Pilotní program hrazení mobilní hospicové péče pojišťovnami se odkládá

Ostrava - Mobilní hospice budou i v příštím roce odkázány pouze na dárce, veřejné sbírky, granty a dotace. Zástupcům hospiců a České společnosti paliativní medicíny se nepodařilo shodnout s pojišťovnami na podmínkách pilotního programu, který měl od ledna 2015 začít v sedmi neziskových organizacích ověřovat placení této služby z peněz veřejného zdravotního pojištění. „Zbývá vyřešit ještě příliš mnoho problematických bodů. Peníze ale paradoxně nejsou tím, co by ho dohodě bránilo,“ uvedl ředitel hospicového sdružení Cesta domů Marek Uhlíř.

Video Mobilní hospice pojišťovny zatím hradit nebudou
video

Mobilní hospice pojišťovny zatím hradit nebudou

Mobilní hospice pojišťovny zatím hradit nebudou

události, 11.12.2014

Hrazení mobilní hospicové péče pojišťovnami se zatím odkládá

I když pojišťovny zatím domácí péči o umírající hradit nebudou, odborníci na paliativní péči věří, že jednání pokročila nadějně a dohoda se blíží. Termín je ale neznámý. A VZP nyní říká, že o lednu 2015 ani nebyla řeč. „Od začátku jsme říkali, že projekt odstartujeme v roce 2015, ale neřekli jsme, že to bude 1. ledna,“ prohlásil mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý. Obě strany se nicméně shodly, že jednání budou v lednu pokračovat.

Podle Marka Uhlíře, který se účastní jednání s pojišťovnami, brání zahájení ověřovacího programu několik věcí. „Překážka je především v tom, že nevíme, jaká budou kritéria úspěšnosti toho programu, kdo ho bude vyhodnocovat, kdy, jestli se nebudou podmínky v průběhu měnit,“ vysvětloval Uhlíř.

Jasné podle něho není ani to, které organizace se mají ověřování účastnit. Česká společnost paliativní péče navrhla sedm neziskových organizací z Prahy, Brna, Ostravy, Zlína, Červeného Kostelce nebo Rajhradu. Pojišťovny ale nechtěly, aby se účastnil také mobilní hospic Ondrášek z Ostravy. „To ale považujeme za chybu, protože Ondrášek se systematicky věnuje umírajícím dětem,“ uvedl Uhlíř.

Video Mobilní hospice se nedohodly s VZP
video

Mobilní hospice se nedohodly s VZP

Zdravotníkům dále vadí, že pojišťovny nepočítají s otevřením ambulancí paliativní péče. V důsledku toho lékaři, kteří mají na tento obor atestaci, nedostali smlouvy s pojišťovnami. „Pojišťovny argumentují takzvaným zastropováním ambulantní péče. Tomu bych rozuměla, kdybych žádala o patnáct ambulancí v terénu tam, kde stačí tři. Ale argumentovat zastropováním péče tam, kde žádná není, tomu nerozumím,“ komentovala situaci lékařka mobilního hospice Ondrášek Dagmar Palasová. Podle Uhlíře zůstává také nejasné, jakým způsobem bude pacient v péči mobilního hospice čerpat i další zdravotní péči, anebo jak bude nastavena spolupráce s praktickými lékaři a ambulantními specialisty.

Za den péče 1 150-1 450 korun

Strany se naopak předběžně dohodly na způsobu placení. Péče by měla být hrazena paušálně za pacienta a den péče. Výše úhrady by se lišila podle závažnosti jeho stavu. Toto hodnocení by vycházelo z dohodnutého rozřazení pacientů do úhradových skupin. Hospice by za den péče dostaly částku mezi 1 150 až 1 450 korun. „Tato částka by umožnila systematický rozvoj této péče, zároveň by pro stát znamenala významnou úsporu oproti nákladům za stejné pacienty, kteří tráví poslední dny života na nemocničním lůžku,“ zdůraznil Uhlíř. Dodal, že standardní lůžko je asi dvojnásobně dražší, lůžko intenzivní péče až padesátkrát nákladnější.

Jednání o zařazení mobilní hospicové péče do českého zdravotního systému trvají už téměř deset let. Průzkumy potvrzují, že zemřít doma si přeje 75 procent Čechů. V nemocnicích jich ale stále umírá 70 procent.


V České republice funguje 22 organizací, které poskytují lékařskou, sociální a psychickou podporu umírajícím a jejich rodinám v jejich domovech. Loni se starali o 1 106 pacientů v terminálním stavu, z toho o 6 dětí. Shánění peněz je pro ně podle České společnosti paliativní medicíny v současné době obzvláště složité. „Kvůli pozornosti, které se dostalo jednáním s pojišťovnami, mobilním hospicům reálně hrozí problém s financováním příštího roku, protože část dárců nabyla dojmu, že se změnilo k lepšímu,“ uvedl Uhlíř.