Ústavní soud se zastal nezletilé dlužnice

Brno – Nebyla ještě ani plnoletá, přesto už měla dluhy. Ústavní soud se zastal dívky, jež jako patnáctiletá dostala několik pokut v MHD. Matka je nezaplatila, soudy pak rozhodly o platebních rozkazech bez vědomí dívky. Ta na své dluhy přišla až po smrti matky, kdy se o ni starala starší sestra. Podle Ústavního soudu musí být i nezletilí účastníci řízení informováni a mít možnost se k věci vyjádřit.

„Stěžovatelka byla ve svých patnácti letech dvakrát přistižena při jízdě bez platné jízdenky pražskou hromadnou dopravou. Pokuty nezaplatila a pražský dopravní podnik tyto pohledávky postoupil soukromým společnostem,“ uvedla mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková. Pokutovaná dívka tehdy žila v sociálně komplikovaném prostředí pouze se svou matkou, která byla vážně nemocná. V Praze jezdila MHD do školy či na nákupy. Protože ale nedostávala od své matky dost peněz, několikrát jela načerno. Matka jí pokaždé slíbila, že za ni pokutu zaplatí, což ovšem neudělala.

Po smrti matky přešla dívka, tehdy stále ještě nezletilá, do pěstounské péče své starší sestry. Právě tehdy zjistila, že dluhy za jízdu načerno řeší exekutoři a že proběhlo několik soudních řízení. O ničem z toho předtím nevěděla. „Jeden z platebních rozkazů byl prokazatelně doručen otci stěžovatelky a jí samotné, druhý pouze otci stěžovatelky. Doručení matce bylo v obou případech sporné,“ dodala mluvčí. Otec dívky žil v jiném městě a nebyl s ní v kontaktu.

Dívka si stěžovala na porušení svých práv. Ústavní soud jí dal zapravdu s tím, že i když mají mladiství svého zákonného zástupce, měli by být i oni o probíhajícím soudním řízení vyrozuměni a mít možnost se ho účastnit. „Ústavní soud v dnes vyhlášeném nálezu shledal, že bylo povinností obecných soudů platební rozkaz doručit do vlastních rukou i samotné stěžovatelce, které v té době bylo již šestnáct let. Pokud se tak nestalo, platební rozkaz nikdy nenabyl účinnosti. Šestnáctiletého účastníka civilního řízení je nutno do řízení zapojit a nelze v jeho věci rozhodovat bez toho, aby mu byla umožněna účast na řízení a dána možnost vyjádřit svůj názor k věci,“ vysvětlila Sedláčková.

Dětských dlužníků jsou tisíce

Zmíněný případ není ojedinělý. Podle odhadů žije v České republice 150 tisíc dětských dlužníků. Nejčastější příčinou dluhu je právě jízda načerno či nezaplacený poplatek za odpad. Vymáhat poplatky za komunální odpad i na nezletilých umožňuje obcím legislativa od roku 2002. Poslanci proto letos v létě projednávali novelu Zákona o místních poplatcích, která by mohla zadlužování dětí částečně zastavit.