ČT24 a internet: Nová epocha

V záplavě reakcí pod miliony článků a blogů vydávaných na zpravodajských serverech by se diskuse neboli chat na webu ČT24 během návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR mohl ztratit, kdyby se už poněkolikáté neosvědčil jako dobrý pomocník při mimořádném vysílání.

Počínaje volbou prezidenta republiky v roce 2008 portál ct24.cz vytváří pojítko mezi dramaturgií vysílání a divákem. Divák už několikrát dostal prostřednictvím chatu možnost spolumoderovat speciální vysílání.

V předvolebních Otázkách Václava Moravce „speciál“ získal možnost natočit video s dotazem a poslat jej přes portál youtube pro živé vysílání, nebo se ptát na sociální síti facebook, kde mají OVM svoji stránku.

Je to jen zdánlivá samozřejmost, kterou je chyba přejít. Diskuse je na internetu sice u všeho a ke kdečemu, ale tohle je něco zcela jiného.

Televize, zpravodajská ČT24, tím totiž otevřela novou kapitolu existence. Zatímco v první etapě v letech 2005 až 2007 přinášela hlavně přehledy zpráv, v posledních dvou letech se změnila v zážitkovou stanici, která nabízí přímé přenosy, živé vstupy a okamžitou analýzu a reakci, dá se nyní mluvit o třetí etapě ve vývoji zpravodajské veřejné služby, kterou dává občanům ČR Česká televize. Jde o interaktivní zpravodajství, kdy je koncový uživatel zpráv vtažen do jejich tvorby, respektive do vytváření podoby živého vysílání. První vlaštovkou byl kdysi chat na ct24.cz, nyní do hry vstoupil fenomén youtube, facebook, twitter, víceúčelový mobil.

Televize se otevřela divákům a změnila svůj přístup k tvorbě vysílání. Divák už není jen pasivním příjemcem, pokud využije nové technologie a stane se aktivním článkem ve zpravodajství. Pokud někdo mluvil o propojování televize a internetu a médií, tato chvíle nastala.

Někteří lidé soudili, že nejdříve musí přijít spojení televize a počítače do jedné „krabice“, aby se generace internetu spojila s televizí, zpravodajství ČT24 dokazuje, že stačí navnadit diváka ke komunikaci a on si cestu najde sám. Notebook a mobil si můžete vzít už dnes k televizi a ovlivňovat její vysílání, pokud je k tomu ona dost akční a otevřená.

Je to pouhá móda nebo trend? Je interaktivita televizního zpravodajství na specializovaných programech, jakým je ČT24, pouhá zajímavost, nebo předznamenává budoucnost? Je jasné, že když člověk může vstoupit do vysílání videonahrávkou nebo mailovým dotazem, baví jej víc. Když jeho připomínka nebo námět na hosta je vyslyšen, určitě má k vysílání hlubší vztah. Už nyní se dá říct, že ČT24 takto plní veřejnou službu novým způsobem. A oslovuje tolik žádaného „mladého“ diváka.

Pro ČT24 začíná nové etapa, v níž vedle zkvalitňování vysílání bude v mnohem větší míře dávat prostor občanům, divákům. Všechny technologické cesty, především na internetu, umožní zpravodajství ČT ještě lépe naplňovat vizi veřejné služby. To, co nyní vidíme u speciálů, jakými je návštěva papeže, bude od Nového roku denní záležitostí v interaktivních projektech, které ČT24 pro své diváky chystá.

Možná nemá cenu spekulovat, zda televize přežije a spolkne jednou internet, nebo naopak internet pohltí televizi. Lepší je sledovat, jak si mohou oba virtuální prostory pomoct a spojit se, abychom lépe rozuměli okolnímu světu. Abychom využili možnost jej víc ovlivňovat.

Otázky k volbám 2009
Otázky k volbám 2009
Více fotek
  • Otázky k volbám 2009 zdroj: youtube.com http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1081/108050.jpg
  • Internet zdroj: flickr.com http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1083/108247.jpg