Pazi, mine! Pozor, miny!

"Co je to mina? – zeptal se medvídek Brundo.
Kdo tu minu zakopal? – podivil se Čáp.
Proč ji zakopali? – nemohl tomu uvěřit mravenec Marko.
Jsou v lese další? – hlesl mravenec Pipo.
Já se bojím – špitla veverka a schovala se do díry ve stromě."

Tolik citát z dětské knížky, psané a kreslené dětmi a pro děti. Vyšla před dvěma roky v Chorvatsku a distribuuje se s dalšími stále. Proč?

Chorvatsko je po Bosně a Hercegovině druhou zemí v Evropě s největším výskytem nášlapných a protitankových min. Za války v letech 1991-95 jich bylo položeno bezpočet a dodnes jsou problémy s úplným zmapováním jejich umístění – minová pole nebyla vždy označena a řádně zanesena do map podle vojenských pravidel, často se přemisťovala, rozšiřovala, vytvářela se falešná. Četná jich za ta léta zarostla. Odminovávalo se už za války, ale často bez jakéhokoliv záznamu. Na bývalých bojištích zbylo množství nevybuchlé munice. Vzhledem k nebezpečí existuje mnoho míst, která je ještě třeba prověřit – například u hranic nebo okolo tehdejších opevnění. K počátku letošního roku zabíraly oblasti s podezřením na výskyt min celkem 880 km2 (t.j. asi 1,6% země) na území 104 obcí.

Když jsem tu poprvé při cestě vnitrozemím viděla ceduli MINE! (Miny!), zamrazilo mě. Jeli jsme běžnou, naprosto normálně vypadající státovkou. Jenže podél ní bylo na celkem dlouhém úseku pusto. Les lemovala zmíněná varování – kdybychom si potřebovali odskočit, nesměli bychom opustit asfalt. Políčka opuštěná, domy zarostlé a rozpadající se. Smutný pohled. Možná patřily Srbům, možná Chorvatům – ale kdo by se chtěl vracet do zaminovaného nebo i „jen“ ominovaného domu? V období od roku 1998 do roku 2008 zemřelo na následky výbuchu min 106 osob a 183 jich bylo zraněno, z toho 120 těžce.

Jak to, že máme v Evropě zaminovaná území? Jak to, že nejsou daleko někde v Africe nebo Asii? Ve zprávách bývají podobné věci tak děsně daleko… Jenže tady skončila poslední válka teprve před patnácti lety (a to až v srpnu – takže teď v červnu to není ani celých 15 let.) Od té doby se na odminování vydávají velké prostředky z chorvatského státního rozpočtu a z úvěru od Světové banky, značné sumy od státních organizací, od tuzemských i zahraničních dárců, opakovaně i z České republiky. Za tento rok to vyjde přibližně na 43,5 milionu eur. Takové aktivity zahrnují i údržbu, označení nebezpečných míst, osvětu a pomoc obětem.

Zpočátku bylo prioritou odminování turistických oblastí a cest a části národních parků. Nebojte se, na pobřeží nebo u Plitvických jezer vám miny nehrozí. Je rozumné dodržet zákaz stanování mimo kempy, zvlášť při výletech do méně navštěvovaných oblastí. Aktuální informace o nebezpečných územích najdete na internetové adrese: https://misportal.hcr.hr/HCRweb/faces/simple/Map.jspx.

Miny byly velkým problémem i pro infrastrukturu, zemědělství apod., přednostně se samozřejmě řešila situace v nejpostiženějších regionech. Cílem všech zúčastněných institucí je do konce roku 2019 odminovat celou zemi.

Stopy války tu najdete na mnoha místech. Zpustlé a rozpadající se domy a pozemky, varovná označení zaminovaných oblastí, nepřehlédnutelné „muzeum války“ s tanky, obrněnými vozy a pobořeným stavením v Karlovacu hned u silnice. Ale také nepřehlédnutelné billboardy velebící generála Gotovinu jako národního hrdinu (přitom stíhaného Mezinárodním trestním soudem pro bývalou Jugoslávii v Haagu). V kostele v městečku Nin visí plakát „Růžencem za pravdu – kněží a věřící se modlí za nespravedlivě uvězněné chorvatské generály“, na kterém je fotka z audience Ante Gotoviny u papeže Jana Pavla II. a přehled konání třiceti bohoslužeb od září 2009 do května 2010.

Už jsem se zmínila o minové/protiminové osvětě. Starají se o ni chorvatské ministerstvo vědy, školství a sportu, místní úřady, Červený kříž, mnoho nevládních organizací, školy, dětské organizace i divadla… Veřejnoprávní televize v pořadu podobném naší Kouzelné školce vysílá názorný příběh s vymyšlenými postavičkami. Knížku, kterou jsem citovala na začátku, napsalo a ilustrovalo pět školáků a vyšla v Karlovaci za přispění několika organizací:

"Miny!
Víte o nebezpečí?Miny jsou skryté a nebývají vidět. Dávejte pozor, kam šlapete!
Dodržujte značky, upozorňující na nebezpečí!
Nedotýkejte se výbušných zařízení nebo podezřelých předmětů!
Nepokoušejte se odminovat! To je práce pro odborníky!
Volejte 92 nebo 112!"

Minové pole
Minové pole
Více fotek
  • Minové pole autor: Margarita Troševa, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1764/176311.jpg
  • Rozpadlý dům autor: Margarita Troševa, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1764/176312.jpg
  • „Muzeum války“ u silnice autor: Margarita Troševa, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1764/176313.jpg