Helena Fibingerová obhájila post v Radě ČT

Praha - Místopředsedkyní Rady ČT se dnes opět stala Helena Fibingerová, obhájila tak svůj dosavadní post. Byla zvolena členy rady na pravidelném zasedání. Rada má tři místopředsedy, kromě bývalé vrcholové sportovkyně jimi jsou Milan Badal a Jan Prokeš, jejím předsedou je od ledna loňského roku Jiří Baumruk.

Druhým kandidátem byl bývalý politik, dramatik a dřívější člen Rady ČRo Milan Uhde, který se stal členem rady teprve letos v březnu. Z celkem patnácti hlasů získala Fibingerová deset, její protikandidát Uhde pak zbylých pět.
 
Fibingerová je dlouholetou členkou rady. Zvolena do ní byla již v roce 2001, kdy sněmovna zvolila celou patnáctičlennou radu najednou. Svůj tehdy čtyřletý mandát u poslanců obhájila v roce 2005. Funkční období členů Rady ČT je nyní šestileté, každé dva roky by se měla změnit stejně jako například u Senátu třetina rady; současná rada ale řadu měsíců působila jen v deseti a dovolba nových členů rady se uskutečnila až letos v březnu.
 
„Práci vykonávala dobře, oceňoval jsem i její určitou statečnost a připravenost diskutovat o problémech. Nemám žádný problém s její osobou,“ řekl přítomným člen rady Jan Brandejs, když Fibingerovou navrhnul na post místopředsedkyně.

K hlavním pravomocem rady patří volba a případné odvolání generálního ředitele ČT a schvalování rozpočtu televize. Nominace do televizní rady předkládají různé organizace, které představují kulturní, regionální, sociální, náboženské, zaměstnavatelské, odborové, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Tato procedura má Radu ČT pokud možno více odstínit od politiky, kritici ale míní, že i tak v některých kandidaturách hrají hlavní roli politické strany.

V minulosti se mnohokrát stalo, že se politické strany navzájem obviňovaly ze snah ovládnout radu prostřednictvím svých politických kandidátů bez odborných znalostí.