O přechodu na digitální vysílání budou lidé včas informováni

Praha - Analogové pozemní televizní vysílání skončí v Česku na podzim roku 2011. Lidé, kteří nebudou televizní signál přijímat přes satelit nebo kabel, si budou muset koupit set-top box nebo novou televizi. Koordinátor pro digitalizaci Zdeněk Duspiva ujišťuje, že se diváci všechny potřebné informace včas dozví.

„Poté, co bude technický plán přechodu zveřejněn, připravujeme a spustíme informační kampaň, která musí běžet minimálně 3 měsíce před ukončením analogového vysílání, to znamená, že všichni diváci v České republice dostanou informace, co to znamená přechodné digitální vysílání a především v jakých termínech se jich to dotkne v daném regionu,“ uvedl Duspiva. 

Přechod z analogového na digitální vysílání ale můžou provázet provozní problémy. Důležitý bude postoj komerčních televizí, pro úspěšnost projektu totiž musí televize opustit své dosavadní analogové kmitočty. „To, co asi není úplně jasné, je reakce současných televizí. Televize Nova a televize Prima mají 90 dnů na to, aby vyjádřily souhlas nebo nesouhlas s technickým plánem přechodu, a podle toho bude zřejmé, kolik sítí bude možné vystavit. Čili to je určité riziko. Nicméně jsou připraveny všechny alternativy, aby mohla digitalizace pokračovat, byť v omezeném počtu,“ dodal Duspiva. 

ČR je rozdělena na jedenáct oblastí s vysílači velkého výkonu. Analogový signál v nich bude postupně vypínán a převáděn na digitální. Podle ministra průmyslu a obchodu Martina Římana začne tento proces od západu k východu, aby se nejprve vyrovnalo vysílání v příhraničních oblastech s Německem. 

Televizní set pro příjem digitálního vysílání
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24