Český rozhlas připravil CD s unikátními nahrávkami z let 1968-1969

Praha - Dokumentarista Marek Janáč uspořádal spolu s historikem Oldřichem Tůmou CD s archivními zvukovými nahrávkami z let 1968-1969. Desetihodinový komentovaný dokument vznikl z archivních nahrávek Československého rozhlasu a z nahrávek fonoamatérů. Autor zpracoval až 134 hodin různých zvukových nahrávek. CD ve formátu mp3 obsahuje více než dvě stovky záznamů a vydalo jej vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis.

Na CD lze najít mimo jiné i projev Alexandra Dubčeka po návratu z Moskvy. Atmosféru doby dotváří i záznamy týkající se 1. máje 1968 a 1969, abdikace prezidenta, prvních dní okupace, znovuzavedení cenzury, „ostře sledovaného“ Silvestru 1968 a začátků čistek v médiích. Jeden ze záznamů je ale například věnován jiné historické události té doby -přistání Američanů na Měsíci 21. července 1969.

Kromě politiky zde posluchači také najdou i rozhlasové reportáže z olympijských her z Mexika v roce 1968, mezi nimiž nechybějí ani rozhovory s významnými sportovci té doby, jako byla Věra Čáslavská.

Dokument je koncipován do několika částí. První část je hudební, která přibližuje hudební scénu té doby. Nechybí ani pět písní souvisejících s tehdejší dobou a děním, například Dobře míněná procházka od Semaforu, Krylova píseň Bratříčku, zavírej vrátka a Motlitba pro Martu, zpívaná Martou Kubišovou. Další část, ta nejrozsáhlejší, mapuje události od začátku roku 1968 až do září 1969. Ta je opatřena komentářem autora Martina Janáče a historika Oldřicha Tůmy.

Ne všechny nahrávky pocházejí z rozhlasového archivu

Vzhledem k tomu, že dokument přibližuje pohnutou dobu kolem srpnové invaze, ne všechny nahrávky lze nalézt v rozhlasovém archivu. Proto některé unikátní nahrávky jsou k dispozici jen díky fonoamatérům, kteří s mikrofonem nahrávali vše, co rozhlas vysílal.

Mezi takové skvosty patří přímý přenos hokejového utkání mezi Sovětským svazem a Československem z března 1969, včetně atmosféry z ulic po utkání. Právě takovou nahrávku se podařilo nalézt v archivu jednoho fonoamatéra. Nechybí ani vystoupení Jana Petránka před budovou rozhlasu právě 21. srpna 1968. Ten tam ještě před tím, než přijela okupační vojska, pomocí amplionu informoval o situaci v zemi. Autorovi se podařilo také sehnat záznam rozhovoru psychiatričky Kmoničkové s Janem Palachem těsně než zemřel.

CD také přináší seznam všech 108 obětí invaze a další speciální fotografie té doby.

Fotografie z novin z tehdejšího tisku
Fotografie z novin z tehdejšího tisku