Rada ČTK: Hreha ředitelem nebude. Ten se chce bránit

Praha - Generálním ředitelem České tiskové kanceláře nadále zůstává Milan Stibral. Na svém zasedání o tom rozhodla Rada ČTK. Podle její předsedkyně Pavly Valčákové tak rada stvrdila své předchozí stanovisko. Jejího zasedání se účastnili nezávislí právníci, kteří celou věc posoudili jako legitimní. Komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny však radní vyzvala, aby do 15. října dala svá usnesení ohledně volby ředitele do souladu se zákony. Po zasedání komise to uvedl její předseda Vítězslav Jandák.

Podle Jandáka Rada ČTK svým rozhodnutím o setrvání ve funkci generálního ředitele Milana Stibrala a zrušení volby a odvolání z funkce zvoleného Radima Hrehy popřela své předchozí rozhodnutí. To je v rozporu se zákonem, uvedl Jandák. „Podle mě pan Stibral není legitimním generálním ředitelem ČTK,“ řekl Jandák. Valčáková je naopak přesvědčena o tom, že Stibral generálním ředitelem ČTK je. „Pan Jandák není právník a podle mého se v této věci mýlí,“ řekla předsedkyně rady.

Hreha se proti postupu rady hodlá bránit. „Rada mi dnes předala oznámení o mém odvolání. Postup rady podle mého neodpovídá příslušným zákonům,“ řekl s tím, že proti radě učiní právní kroky. O konkrétním postupu se poradí se svým právníkem.

Stibral by měl pokračovat ve svém funkčním období, které mu vyprší v roce 2011. Právě kvůli neplatnosti jeho červnové rezignace, kterou doručil pouze Radě ČTK a nikoli už svému zaměstnavateli, tedy přímo ČTK, a jeho následné vůli pokračovat ve funkci, byla Hrehova volba generálním ředitelem ČTK podle rady neplatná.

Hrehovo zvolení vzbudilo ohlasy českých médií a Odborového svazu Média (OS Média), které kritizovaly Hrehovo manažerské selhání při působení na postu generálního ředitele Slovenské televize, jeho působení v České televizi a jeho údajné politické a lobbistické vazby a zájmy. Hreha však už dříve uvedl, že vnímá situaci jako nástroj sloužící pouze k vlastnímu zviditelnění OS Média.

Usnesení Rady ČTK:

Rada České tiskové kanceláře na svém 13. zasedání přijala tato rozhodnutí:

S ohledem na diskuse o platnosti či neplatnosti právních úkonů učiněných předchozím generálním ředitelem ČTK a Radou ČTK a souvisejících s ukončením pracovního poměru JUDr. Milana Stibrala ve funkci generálního ředitele ČTK a volbou nového generálního ředitele a v zájmu nastolení právní jistoty o tom, kdo je oprávněn řídit Českou tiskovou kancelář v době od 1. 10. 2009 přijala Rada ČTK toto rozhodnutí:

Rada ČTK odvolává v tajném hlasování Ing. Radima Hrehu z funkce generálního ředitele ČTK (6 pro, 1 proti) a jmenuje do funkce generálního ředitele ČTK JUDr. Milana Stibrala (6 pro, 1 se zdržel).

PhDr. Pavla Valčáková, CSc.

předsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 1. října 2009