Generálního ředitele ČTK bude rada vybírat ze sedmi kandidátů

Praha - O místo příštího generálního ředitele ČTK se uchází sedm kandidátů. Jsou jimi Stanislav Holec, Jiří Holna, Radim Hreha, Michal Jankovec, Jiří Majstr, Dušan Veselý a Petr Žantovský. Rada ČTK uvedla, že nyní žádosti a projekty prozkoumá podrobně a vyžádá si případné doplňující informace o uchazečích. Zkontrolovala také splnění požadovaných předpokladů uchazečů a náležitostí přihlášek a pozvala uchazeče na osobní slyšení, které se uskuteční 24. února. Všichni kandidáti mají předchozí zkušenosti z médií.

Rada vyhlásila výběrové řízení poté, co nynější generální ředitel Milan Stibral v souladu s usnesením rady ČTK ze 17. září 2009 podal rezignaci k 9. červnu 2011. Rada toto zdůvodňuje tím, že považuje za nezbytné, aby ČTK měla v dobách turbulence na mediálním trhu pevné vedení a aby měla nového ředitele od 10. června 2011.

S ohledem na to, že je rada nyní šestičlenná a že od 21. března bude jen pětičlenná, nemá jinou možnost, jak splnit svou zákonnou povinnost jmenovat ředitele a jak neriskovat období nejistoty, než tak, že ředitele vybere během února a začátku března.