Každý má právo zmizet z výsledků internetových vyhledávačů

Lucemburk/Brusel – Lidé mohou po provozovatelích internetových vyhledávačů žádat, aby z výsledků svého vyhledávání odstranili jejich soukromá data. Rozhodl tak Soudní dvůr EU v případu španělského občana, který se domáhal „práva být zapomenut“ ve výsledcích populárního vyhledávače Google. Podle odborníků se jedná o přelomový rozsudek.

Podle Evropského soudu je provozovatel vyhledávače odpovědný za zpracovávání i těch osobních údajů, které se nacházejí na internetových stránkách zveřejněných třetími osobami. Soud dospěl k závěru, že by firma měla prověřit, jestli má žadatel právo na to, aby určité informace už nebyly s jeho jménem ve výsledcích vyhledávání spojovány.

„Je-li tomu tak, odkazy na webové stránky obsahující tyto informace musí být vymazány ze seznamu výsledků vyhledávání,“ zní verdikt. Mezi důvody, kdy veřejný zájem převládne nad právem jednotlivce, uvedl například význam osoby pro veřejný život. Žadatel se nicméně může obrátit na dozorové orgány či soud v případě, že mu provozovatel nevyhoví.

Ochrana soukromí převážila podnikatelský zájem

Kauzu spustila žádost španělského občana, který zjistil, že ve výsledcích vyhledávače Google lze nalézt článek z roku 1998 o dražbě jeho nemovitostí kvůli dluhům na sociálním zabezpečení. Španěl žádal u odpovědných úřadů své země, aby vydavatel deníku i Google zmínku odstranili, protože dluh už dávno uhradil, a informace je tedy irelevantní.

Španělský úřad pro ochranu údajů zamítl stížnost proti vydavateli deníku, který informaci zveřejnil legálně. Vyhověl však žádosti směřované ke španělské pobočce Googlu. Ta se následně odvolala k soudu, který se Evropského soudního dvora dotázal na jeho výklad evropské směrnice o ochraně osobních údajů.

Video Každý má právo zmizet z internetových vyhledávačů
video

Každý má právo zmizet z internetových vyhledávačů

Soudní dvůr EU poukázal na to, že vyhledávání umožňuje získat o hledané osobě strukturovaný přehled informací, z nichž některé se týkají soukromého života. Bez vyhledávače by přitom nemohly být vzájemně propojeny nebo by to šlo jen velmi obtížně.

„Uživatelé internetu tak mohou vytvořit víceméně podrobný profil vyhledávaných osob,“ upozornil soud. „Takový zásah do základních práv nelze s ohledem na jeho možnou závažnost ospravedlnit pouze hospodářským zájmem provozovatele vyhledávače na zpracování údajů,“ rozhodl tribunál.