Od originálu k nerozeznání. V Národní knihovně lze listovat vzácnými rukopisy

Národní knihovna v Praze vystavuje umělecké kopie vzácných historických rukopisů a prvotisků, které mají návštěvníci skutečně „na dosah“. Například Vyšehradský kodex nebo Strahovský evangeliář si mohou nejen prohlížet, ale i jimi listovat. Výstava v prostorách Klementina je přístupná pouze dva týdny – do 19. dubna.

Video Události v kultuře
video

Středověké knihy na dosah

„Upozornil bych hlavně na asi nejvzácnější knihu České republiky – Vyšehradský kodex. Uvádí se, že jeho pojistná hodnota je zhruba jedna miliarda korun,“ vyzdvihuje jeden z exponátů generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda.  

Zájemci mohou samozřejmě otevřít a blíže se seznámit jen s faksimile tohoto královského evangelistáře, který byl zhotoven jako dar ke korunovaci prvního českého krále Vratislava. Originál, stejně jako v případě dalších vzácných rukopisů a tisků, se dostane na veřejnost jen výjimečně. 

I proto se zhotovují věrné umělecké kopie. „Jakmile se vyrobí první kniha, což trvá zhruba patnáct až sedmnáct měsíců, už se ví, jak na to,“ podotýká Tomáš Žilinčář z vydavatelství Tempus Libri, které vystavené faksimile zhotovilo.

Faksimile Vyšehradského kodexu
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Kamaryt

Například faksimile Strahovského evangeliáře, rukopisu datovaného do roku 860, vyšlo v limitovaném nákladu 199 kusů, prodejní cena dosahuje 350 tisíc korun. Zájemci mohou díky kopiím na výstavě listovat také Velislavovou biblí, tedy nejobsáhlejším obrazovým rukopisem ve středověké střední Evropě, sbírkou právních textů z předhusitské doby nebo se podívat na listinu s nejstarší dochovanou podobou staropražského znaku.