Je Česko dobrá značka? Ukáže celoroční projekt Českých center

Jaká je současná image naší země? Touto otázkou otevírají Česká centra, ve spolupráci s dalšími institucemi, svůj příspěvek ke stému výročí vzniku republiky. Prostřednictvím pěti projektů se během celého roku vyjádří k pěti důležitým tématům tuzemských dějin.

Tématem prvního projektu je zamyšlení nad tím, jak Češi vidí sami sebe i jak je vidí cizinci. Projekt i stejnojmenná výstava plakátů CzechImage začíná v Galerii Českých center. Do 15. března tu studenti plzeňské fakulty umění a designu představují své vnímání české historie a identity. 

„Cílem je získat pohled mladé generace na současnou image naší země. Prostřednictvím našich center oslovujeme také zahraniční studenty, aby se do projektu zapojili a přinesli svůj pohled na Českou republiku zvenčí,“ uvedla Monika Koblerová, pověřená řízením Českých center. Hledání současné „značky“ Česka doprovodí také diskuse, ankety či besedy v tuzemsku i v zahraničí.

Hračky i Palach

Také další čtyři tematické okruhy oslovují zahraniční veřejnost akcemi z oblasti filmu, literatury, designu či výtvarného umění. Program Československá státnost zasadí momenty samostatné republiky do kontextu dvacátého století i prostřednictvím designu.

Vedle výstavy Století českého designu v českých zemích očekávají organizátoři velký zájem o výstavu dobových dětských hraček.

Kulturou přibližuje projekt i politické změny v období pražského jara a roku 1968. Připomene bruselský styl, jímž v československé architektuře a užitém umění dozníval velký úspěch ze světové výstavy EXPO 58, nebo divadelní hry Václava Havla. Panelová výstava pak bude věnována osobnosti Jana Palacha.

Dědictví českého jazyka a literatury bude představeno mimo jiné výstavou o století komiksu nebo soutěží o nejkrásnější českou knihu roku. A nakonec bude tematický projekt Czech Innovation Expo prezentovat úspěchy české vědy, výzkumu a inovací.