Říjnová revoluce vyhnala po roce 1917 z Ruska miliony lidí. O zkušenost exilu se dělí na výstavě

Říjnová revoluce před sto lety přivedla z Ruska do nové Československé republiky nebývalou vlnu exulantů. Jejich osudy v době mezi světovými válkami sleduje výstava s názvem Zkušenost exilu. Je jedním z největších výstavních projektů Památníku národního písemnictví v letošním roce.

 

Revoluční události roku 1917 a hrůzy občanské války zapříčinily do té doby největší migrační vlnu z území bývalého carského Ruska. Podle odhadů uprchlo dva a půl milionu lidí. Do tehdejšího Československa se jich dostalo zhruba 30 tisíc. „Šlo zejména o vrstvy inteligence a šlechty,“ doplnila kurátorka Věra Velemanová.

Mezi uprchlíky byla například rodina Vladimíra Dmitrijeviče Nabokova – významného právníka a otce slavného spisovatele. Politická situace se pro něj stala nebezpečnou, a proto hledal útočiště v Berlíně.  „Na začátku roku 1922 byl spáchán atentát na šéfa Vladimíra Dmitrijeviče Nabokova, při němž Nabokov zemřel. Rodina se poté přesunula do Prahy,“ vysvětlil Nabokovovův potomek Vladimír Petkovič, jak se příbuzní známého literáta dostali do Československa.

 

Jsou jedněmi z mnoha, jejichž osud a příběh výstava připomíná. „Vedle známých osobností, jakou je například básnířka Marina Cvetajevová, odkrývá i témata nová. Například o odbornících v technických oborech,“ upozorňuje kurátor Jakub Hauser.

 V roce 1921 zorganizovala tehdejší československá vláda Ruskou pomocnou akci – na svou dobu neobyčejně rozsáhlý mezinárodní program, který pomáhal uprchlíkům finančně nebo při vzdělání. Pomohl i Vasilijevovi Andrejeviči Vukolovi, který se do Československa dostal na začátku dvacátých let. „Otec tady nakonec absolvoval ČVUT a stal se odborníkem na luční porosty a trávy. Za výzkumnou práci o pražských trávnících získal cenu hlavního města Prahy,“ prozradila Vukolovova dcera, historička Anastasia Kopřivová.

Video Události v kultuře
video

Zkušenost exilu na výstavě

Výstava se snaží ruskou meziválečnou emigraci zmapovat komplexně a nabízí témata z umění, vědy i každodenního života. O „zkušenost exilu“ se tehdejší známí i neznámí uprchlíci podělí s návštěvníky pražského letohrádku Hvězda do konce října.