Nenápadný úředník Alois Sprušil změnil tvář ostravské kultury

Galerie výtvarného umění Ostrava představuje prvního ředitele ostravského Domu umění Aloise Sprušila. Zasloužil se o podstatné rozšíření sbírek i jejich záchranu během druhé světové války. Výstava nazvaná Trvalý odkaz budoucnosti aneb Alois Sprušil a sbírky v letech 1926 až 1946 potrvá do 11. června. Vystavena jsou třeba díla Václava Špály, Jana Zrzavého nebo Josefa Čapka.

Video Události v kultuře
video

Alois Sprušil pozvedl ostravskou kulturní scénu

„Expozice seznámí návštěvníky s příběhem Aloise Sprušila, kterému se během dvaceti let vedení Domu umění podařilo rozšířit galerijní sbírky zhruba o dva tisíce položek. Prezentovány jsou malby, grafiky, plastiky nebo Sprušilova osobní korespondence s vybranými umělci,“ zve návštěvníky mluvčí instituce Kateřina Mertha.

Během dvaceti let rozšířil původní fond ze 120 na 2100 položek

Nenápadný soudní úředník, avšak výrazná osobnost ostravské kulturní scény Alois Sprušil se po svém příchodu do Ostravy velmi rychle spřátelil se stavitelem a sběratelem umění Františkem Jurečkem. Dokonce se stal spoluzakladatelem jeho Spolku pro vystavení a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě.

František Jureček se díky spolku zasloužil o výstavbu ostravského Domu umění, kterému navíc odkázal svou sbírku více než stovky uměleckých děl. Tu po otevření veřejnosti jako první čestný ředitel a kurátor spravoval a výrazně rozšířil právě Alois Sprušil.

Sprušil pořádal výstavy, seznamoval veřejnost s českými umělci ze všech koutů Československa i ze zahraničí. Propagoval umění, přednášel a především rozšiřoval galerijní sbírky. Během dvaceti let se mu podařilo zvětšit původní Jurečkův fond ze 120 na 2100 položek. Sprušil díla kupoval, ale také je získával darem od vystavujících umělců i mecenášů, čímž vytvořil galerii a sbírku, která patřila tehdejšímu Československu.

Podobizna Aloise Sprušila od Bedřicha Feigela
Zdroj: GVU v Ostravě

Výstava Trvalý odkaz budoucnosti kromě Sprušilovy osobnosti představuje ta nejlepší umělecká díla, o které galerijní sbírky za svého působení rozšířil. Vystavena je například tvorba Quida Mánesa, Václava Špály, Jana Zrzavého, Josefa Čapka, Maxe Švabinského či Josefa Václava Myslbeka.

Alois Sprušil se narodil roku 1872, absolvoval jen základní školu, dále přes zjevné nadání nestudoval. Během života byl četníkem, soudním úředníkem, milovníkem výtvarného umění, organizátorem kulturních aktivit a prvním ředitelem ostravského Domu umění. Zemřel v roce 1946 ve věku 74 let a jeho pohřební průvod vedl právě od Domu umění.

V období jeho ředitelování se galerie stala jednou z nejprestižnějších výstavních institucí v Československu. Své články o umění pravidelně otiskoval v novinách nebo sbornících. Jeho aktivity přímo předcházely zrodu dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě.