Palladium kulturní památkou? Ministerstvo říká ano

Kovové Palladium země české bude možná národní kulturní památkou. Je na novém seznamu, který pro vládu připravuje ministerstvo kultury. Reliéfu Panny Marie s Ježíškem je přisuzována ochranná moc nad Českými zeměmi, a proto bylo v minulosti ukryto i před nacisty. Adeptů na výše zmíněné listině ale zřejmě přibyde.
Video Události o národních kulturních památkách
video

Události o národních kulturních památkách

Reliéf je navzdory své malé velikosti opředen mnoha legendami. První z nich vypráví o tzv. korintské mědi, z níž je vyroben – měla vzniknout poté, co Římané zapálili řecký Korint, a požárem roztavené kovy ztuhly v moři. Ačkoliv se dá poměr snadno zjistit, nikdy nikomu se už obdobnou měď vytvořit nepodařilo.

Druhá pověst tvrdí, že Palladium získala svatá Ludmila při křtu jako dar od svatého Metoděje. Na hrudi je pak údajně nosil její syn svatý Václav, ačkoliv ještě vypadalo odlišně. Současnou podobu dal reliéfu až Karel IV. Právě na jeho příkaz byla použita ona původní slitina, kterou slévači přelili do momentální formy.

Palladium země českéPalladium země české budou moci lidé znovu uvidět už 5. května, kdy na oslavu 70. výročí konce druhé světové války začne putovat po pražských kostelech. Do té doby znovu zmizí v černém kufříku na neznámém místě.


Během druhé světové války Palladium zmizelo z očí veřejnosti, aby bylo skryto před nacistickými pohlaváry. V padesátých letech ho komunisté ukryli do trezoru státní banky. Do Staré Boleslavi se tak vrátilo až v roce 1968, kde Madona s dítětem odpočívá dodnes.

  • Kardinál Dominik Duka: „Pro mě je největším zázrakem to, že Palladium přežilo i ve vězení v padesátých letech. Bylo vždy symbolem zápasu o svobodu.“

Nebude to ale jediný předmět, který se stane národní kulturní památkou. Ministerstvo kultury zatím na tento seznam zařadilo devět věcí. O tom, zdali získají ochranný punc definitivně, rozhodne až vláda v polovině letošního roku. 

Národní kulturní památkou se třeba nedávno staly Automatické mlýny architekta Josefa Gočára v Pardubicích. Přestože se v nich už mouka nemele, město chce unikátní budově znovu vdechnout život. Vedle nich se stejné ochranné známky dočkal také lovecký zámeček U Tří Trubek ležící ve Vojenském újezdu Brdy.