Ministerstvo kultury připravuje transformaci příspěvkových organizací

Praha - Ministr kultury Václav Jehlička zřídil speciální komisi, která by měla připravit transformaci kulturních organizací podporovaných ze státního rozpočtu. V současné době financuje ministerstvo 32 takových institucí, do budoucna by komise měla jejich počet zredukovat až o třetinu.

Ministr o transformaci hovořil v souvislosti s plánovaným snížením rozpočtu pro resort kultury na příští rok. Některé organizace by se proto měly sloučit, nebo dokonce zrušit. Podle Milana Knížáka, ředitele Národní galerie a zároveň člena nově zřízené komise, by bylo ideální některé lokální subjekty převést na kraje. Ty by ovšem musely na provoz těchto kulturních institucí hledat stamilionové rezervy v rozpočtech.

Financované státem by podle Knížáka měly zůstat jen některé příspěvkové organizace. „Takové, které přispívají k paměti národa, které uchovávají naše kulturní bohatství, které připomínají naši historii. Národní muzeum, Národní galerie, Národní divadlo, to jsou instituce, které by měly být podporovány státem, protože jsou to znaky naší identity,“ nastínil vizi Milan Knížák.

Hovoří se také o záměru sloučit Divadelní ústav a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu nebo o spojení Státní opery Praha s Národním divadlem. To ovšem vyvolalo negativní ohlasy u odborníků.

Loni stát příspěvkovým organizacím, do nichž patří 18 muzeí a galerií, Národní památkový ústav, Národní knihovna, Národní divadlo, Divadelní ústav, Česká filharmonie či Národní filmový archiv, dal 3,3 miliardy korun, tedy téměř polovinu svého rozpočtu.