Galerie umění v K. Varech představuje nepřetržitý dialog manželů Medkových

Karlovy Vary - Galerie umění představuje ve druhé letošní výstavě výrazné osobnosti moderního českého umění, Mikuláše a Emilu Medkovi. Byli nejenom partnerskou, ale také tvůrčí dvojicí. Expozice Souvislosti, která prezentuje šest desítek obrazů a fotografií, potrvá do 27. dubna. 

„Tvůrčí symbióza malíře a fotografky pramenila z hlubokého citového vztahu. Prolínání témat, návraty k nim, vzájemná inspirace, spojitost obsahová nebo formální se u nich objevuje více než často,“ uvedla kurátorka galerie Lenka Tóthová. Dodává, že umělecká i lidská pospolitost se osvědčila například i u Věry a Vladimíra Janouškových, Adrieny Šimotové a Jiřího Johna, Evy Kmentové a Olbrama Zoubka a mnoha dalších. 

Dvojjedinost Emily a Mikuláše Medkových naplňovala obecný zákon tvůrčí dvojice vyžadující, aby žádná z obou individualit nepodlehla druhé a aby se vzájemně inspirovali. Bytostná sounáležitost a společná výtvarná aktivita doprovázela manžele po celý život a u Emily pokračovala i po smrti Mikuláše.

Mimořádná intenzita silné sounáležitosti mezi Mikulášem a Emilou Medkovými je podle Tóthové patrná už v nejstarších aranžovaných fotografiích Emily. Tehdy oba umělci velmi úzce spolupracovali na vzniku několika fotografických cyklů námětově i realizačně. „Některé motivy z těchto fotografií se staly společnými symboly individuální tvorby a objevují se i na známých obrazech Mikulášova surrealistického období,“ řekla. 

Výstavní soubor Souvislosti sice nepředstavuje retrospektivu nebo výběr
nejlepších děl, odkrývá však nesmírně zajímavý tvůrčí dialog obou autorů a v tom tkví jeho neobvyklost. Výstavu začal připravovat Antonín Hartmann, nejbližší rodinný přítel Medkových. Po jeho smrti expozici dokončily Eva Kosáková-Medková, dcera autorů, a Eva Neumannová. Doprovází ji katalog obsahující jak odborné texty, tak i bohatou obrazovou a textovou dokumentaci. 

Emila Medková (1928 až 1985) patřila mezi nejvýznamnější české fotografy druhé poloviny 20. století. Studovala Odbornou školu fotografickou v Praze, poté pracovala jako fotografka v několika institucích. Reprodukovala všechna díla svého manžela i jeho přátel-malířů. Její volná tvorba byla bezprostředně spjata se surrealismem. Své náměty nacházela především v Praze, nafotila však i obsáhlé soubory v Paříži (1966) a Itálii (1967). 

Mikuláš Medek (1926 až 1974) je jedním z nejvýznamnějších představitelů
moderního malířství 20. století. Vnuk Antonína Slavíčka, syn generála
Rudolfa Medka a bratr Ivana Medka absolvoval Střední grafickou školu. Po komunistickém převratu byl z dalších studií vyloučen. Pracoval jako pomocný dělník, živil se drobnou grafikou nebo restaurováním. Až díky uvolnění politické atmosféry v 60. letech se uskutečnila jeho první výstava.