Česká bible v průběhu staletí stále putuje

Praha - Do pražského Karolina se po pěti letech vrátila putovní výstava Česká bible v průběhu staletí. Viděli ji už lidé v mnoha českých a moravských městech, dokonce i v zahraničí, naposledy v Bruselu, kde byla představena v rámci mnoha kulturních akcí českého předsednictví. V Praze ji dnes zahájil kardinál Miloslav Vlk. Expozice zachycuje překlady knihy knih do národního jazyka od devátého století. Návštěvníci mohou do 12. dubna vidět unikátní staré tisky a rukopisy i multimediální nosiče.

Česko patří k zemím, ve kterých byla bible přeložena do národního jazyka ještě před vynálezem knihtisku. Expozice zahrnuje desítky originálů i uměleckých faksimile, například ukázku Drážďansko-Leskovecké bible, Pražské bible nebo Kutnohorské bible. Obdivovat mohou návštěvníci také Kralickou, Svatováclavskou nebo Jeruzalemskou bibli.

V kopii je na výstavě umístěna i největší kniha světa - Kodex gigas. Její originál je uložen ve Švédsku, kam byl odvezen během třicetileté války.

Vedle biblí byly do expozice zařazeny také modlitební knihy, například hodinky knížete Rohana z přelomu 15. a 16. století. Hodinky neboli knihy hodinek byly většinou iluminované rukopisy s náboženskými texty, takovým návodem, jak se během dne a roku správně modlit.

Výstava je doplněna ukázkou biblí z Pražského hradu i z osobní knihovny Tomáše Garrigua Masaryka i ukázkami prací současných výtvarných umělců.

Jaro inspirace

Výstavu doprovází soutěž Jaro inspirace. Na vyhlášená témata, například „biblické inspirace“, „památky a tajemství Prahy“ nebo „píseň pro tebe“, mohou zájemci nakreslit obrázek, složit skladbu nebo napsat příběh. Nejlepší práce budou od 1. dubna vystaveny v prostorách Karolina.

Česká bible v průběhu staletí
Česká bible v průběhu staletí