Biskupům se nelíbí nový překlad Bible

Praha - Čeští a moravští biskupové kritizují nový překlad Bible nazvaný zkráceně Bible21, který vyšel před Velikonocemi. Nelíbí se jim nepřesnosti v překladu, jeho rozkolísanost i skutečnost, že Bible21 prý nerespektuje Bibli pro katolické křesťany ani stávající liturgickou terminologii. Biskupové také poukazují na přepjaté ambice překladatelů, které jsou podporovány reklamní kampaní. Stanovisko k překladu bylo zveřejněno na stránkách České biskupské konference.

Jestliže má být brán podtitul Překlad 21. století vážně, měl by svou aktuální češtinou vystačit třem generacím. Pokud stále využívaný Český ekumenický překlad už po jedné generaci vzhledem k rychle se měnícímu jazyku zastaral, pak to podle biskupů svědčí o značně přepjatých ambicích překladatelů. Ekumenický překlad byl vydán v 70. letech 20. století.

„Zdá se však, že věc je prostší: toto označení zřejmě není ničím víc než běžně nabubřelou reklamní upoutávkou,“ uvádí se ve stanovisku České biskupské konference. Stanovisko vypracovala na základě závěrů biblistů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Zda bude nový překlad využitelný po celé století, se ukáže až v roce 2099, poznamenávají biskupové.„Když tuto Bibli otevře katolický křesťan, zjistí, že to není celá jeho Bible. Chybí tu sedm starozákonních knih a některé další jsou tu předkládány v kratší verzi, než jak je známe v takzvaném širším kánonu,“ upozorňují biskupové. Katoličtí křesťané mají prý právo na to, aby byla respektována jejich víra v Boží slovo.

V předmluvě k Bibli21 se vydavatelé hlásí k odkazu Bible kralické a za průlom moderního přístupu považují Český ekumenický překlad. Znalcům překladů Bible do češtiny tu podle biskupů ale chybí přinejmenším zmínka o Bibli svatováclavské a překladech protestantské i katolické tradice. Biskupové také kritizují, že vydavatelé Bible21 dávají čtenářům do rukou
pouze biblický text bez jakékoli pomoci k jeho četbě, kterou věřící v
podobě výkladových poznámek používají.