Rakousko a Česko – sousedé bez hranic

Telč/Horn/Raabs – Výročí dvaceti let od pádu železné opony inspirovalo představitele Dolního Rakouska a kraje Vysočina k uspořádání přeshraniční výstavy. Přesněji k rozšíření Dolnorakouské zemské výstavy, která se pořádá už několik desetiletí, i k českým sousedům. Vznikl tak společný projekt: Rakousko. Česko. Rozděleni – odloučeni – spojeni (Österreich. Tschechien. Geteilt - getrennt - vereint). Expozice a doprovodné akce mají připomenout, že odstraněním závory hranice nezmizí. A že je načase, aby po těch skutečných, rakousko-českých, padly také ty v myslích lidí.

„Je to perspektivní projekt, neboť i po otevření státních hranic stále ještě přetrvávají hranice v našich hlavách. Výstava by měla odbourávat myšlenkové stereotypy a usnadnit porozumění mezi sousedy,“ uvedl dolnorakouský zemský hejtman Erwin Pröll. Ve stejném tónu mluví i jeho český protějšek, vysočanský hejtman Jiří Běhounek: „Přál bych si, aby čeští a rakouští návštěvníci se zájmem objevovali společné dějiny obou zemí, hledali rozdíly i podobnosti obou národů a odbourávali předsudky.“

Projekt odstartoval dnes, tedy 18. dubna, a potrvá do 1. listopadu. Výstavy ve třech městech, dvou rakouských a jednom českém, se vztahují k soužití dvou sousedů, k jejich společné historii, kultuře, ale i odlišnostem. Výstavními místy jsou Kunsthaus v Hornu, Lindenhof v Raabsu a telčský zámek.

Horn: Živá historie

Hornská výstava mapuje dějinné události od první světové války až po vstup obou státu do Evropské unie. Zachycuje i události, doplněné vzpomínkami pamětníků a autentickými předměty z rodinných archivů, na které se na rakouské nebo české straně nevzpomíná vždy s láskou. Například vznik republik v roce 1918 nebo Benešovy dekrety a odsun Němců v roce 1945.

Raabs: Hranice

Výstava v Raabsu prohlubuje téma celé výstavy – hranice skutečné a hranice ideologické, morální či etické. Jejím cílem je vést k pochopení podobných osudů lidí obývajících společný životní prostor. Zaměření na různá náboženství, kultury, lidi a ideologie chce postavit most mezi Rakouskem a Českem. Především přiblížením společných tradic, kultury nebo režimů a jejich překonávání.

Telč: Co vypráví kultura

Sochařství, malířství, hudba, literatura i architektura – ve všech se najde něco, co mají Rakousko a Česko společné. Výstava nabízí pohled na kulturní dějiny 20. století v období mnoha změn a tragédií a na vliv politického vývoje na proměny kultury. „Nejstarším vystaveným dokumentem je dokument z roku 1253 od Přemysla Otakara II., Mahlerovy autografy záznamů, když komponoval své symfonie, je tady Schieleho obraz Lesní pobožnost, který má asi největší finanční hodnotu,“ vyjmenovává exponáty kurátor Michal Stehlík.


Dolnorakouská zemská výstava s českým přesahem se ovšem neomezuje „jen“ na výstavy. K sousedskému sbližování má přispět i řada doprovodných akcí ve všech třech městech: letecký den, závody na dračích lodích, cyklistická túra, koncerty, výlov rybníka, bramborové slavnosti nebo štrúdlování.

  • Rakousko. Česko. Rozděleni – odloučeni – spojeni / Österreich. Tschechien. Geteilt - getrennt – vereint; 18. dubna až 1. listopadu; podrobný program najdete na českých nebo rakouských stránkách