Recenze: Pavel Trnka - Fenomén Barva

Komorní galerie Havelka patří k citlivě řízeným galeriím moderního umění v centru Prahy s jedinečným výběrem vystavovaných autorů. I současná prezentace, přes poměrně malý výstavní prostor, představuje nový pohled na tvorbu známého skláře a sochaře Pavla Trnky, absolventa VŠUP Praha v ateliéru prof. Stanislava Libenského, držitele řady mezinárodních ocenění a profesora Toyama City Institute of Glass Art.

Pro většinu z nás je Trnkovo jméno spojeno na straně jedné s velkými rozměrnými skleněnými objekty jako například s fontánou za obchodním domem Máj či cyklem Spektrum z broušeného leštěného skla, na straně druhé pak s drobnými skleněnými předměty převážně ve tvaru malých kvádříků z taveného broušeného lepeného leštěného skla, kde autor využívá řady zajímavých vlastností tohoto materiálu a pracuje velmi úsporně a přitom důrazně s barvou. Ve všech případech se jeho práce vyznačovaly i vyznačují úsporným projevem bez zbytečných příkras a ornamentů.

Výstava Fenomén Barva vznikala v patrně velmi inspirujícím prostředí na Toyama City Institute of Glass Art, kde byl Trnka jmenován profesorem a kde v letech 2004-2008 působil. Jsou to jednoduchá čtvercová barevná plátna pracující s monotónní barevnou plochou lemovanou kontrastními úzkými jinobarevnými pruhy. Vytváří vlastně stavební kameny, vhodné pro další použití - pro nejrůznější kombinace, otáčení, soustředěné vnímání a zejména, jak poučený autor doporučuje, pro meditaci. Už názvy vystavených děl (Čakry) nás orientují směrem do světa velkých přírodních východních filozofií, do oblasti obohacující lidské myšlení vědomím základních vesmírných vztahů a vlivů.


I když je výstava doplněna připomínkou starší Trnkovy drobné tvorby, nabízí ony barevné plochy opravdu nutnost soustředění, sledování souznění a vzájemného obohacování. Nejde o novou tvář Pavla Trnky - podle mne jde o posilující přestávku dodávající autorovi energii a mapující další vztahy v životě a díle směrem, který u skla takto nelze vyzkoušet, ani dále sdělovat. V každém případě jde o výjimečný pokus a nezvykle čistou prezentaci.

Pavel Trnka - Fenomén Barva. Kurátor: Jiří Machalický. Galerie Havelka, Martinská 4 Praha 1, otevřeno po-so 11:00-18:00. Výstava potrvá do konce června.

Pavel Trnka: Fenomén Barva
Pavel Trnka: Fenomén Barva