Jan Kupecký: Autoportrét

Přestože většinu svého života strávil Jan Kupecký za hranicemi Čech, označoval se za českého malíře. Vrcholem tvorby slavného umělce je období jeho pobytu ve Vídni a následně v Norimberku, kde se věnoval portrétní malbě. Vytvořil portréty císaře Karla VI., vojevůdce Evžena Savojského nebo cara Petra Velikého. Jan Kupecký dokázal spojit eleganci a rafinovanost francouzské portrétní tvorby spolu s věcností a přesností holandských mistrů. Zároveň ale zachoval přirozenost portrétovaného člověka, což bylo nesporně jeho velkým přínosem.

Jan Kupecký namaloval i řadu autoportrétů. Důvodem však nebyl sebeobdiv, ale snaha poznání sebe sama především po psychologické stránce. Zvěčnil se v roli sobě nejvlastnější, tedy malíře, ale také jako kuřák nebo poutník na své cestě životem. Vlastní podobiznu umělce malujícího portrét manželky, jeho „obraz v obraze“, představí kurátorka Anna Zajícová.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Vlastní podobizna umělce malujícího portrét manželky
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Vlastní podobizna umělce malujícího portrét manželky

Anna Zajícová je kurátorkou pro edukační činnost na Lektorském oddělení Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. Odborně se zabývá výtvarnou a muzejní pedagogikou (v poslední době např. vzdělávací a popularizační aktivity k výstavě Karel Škréta /1610-1674/. Doba a dílo) a dějinami umění období baroka i současnosti, se zaměřením na oblast křesťanského umění.

Pokračování seriálu Národní galerie nikdy nezavírá můžete zhlédnout opět v neděli 4. září. Všechny předešlé díly naleznete zde.