Nedoceněné ženy mezi výkaly, krví a spermatem

Praha - Akce místo obrazu, krev a tělo místo barev a plátna. Způsob, jakým vídeňští akcionisté protestovali v 60. letech proti rakouské společnosti, nazývaly tehdejší noviny nepřístupným pornografickým řáděním. Výstava Amor Psýché Akce - Vídeň v pražském Centru současného umění DOX se snaží přiblížit zásadní, přitom dosud opomíjenou roli žen v tomto uměleckém směru.

Umělecký směr zvaný vídeňský akcionismus bojoval v 60. letech 20. století za individuální svobodu a významně přispěl k větší mezilidské i sexuální toleranci. Orgie plné exkrementů, onanie, agrese, bolesti a zvratků vedly často k nepochopení veřejnosti, což mělo za následek i tvrdé sankce proti některým protagonistům včetně vypovězení ze země. Dnes díla akcionistů nechybí v žádné světové galerii - a i po padesáti letech vyvolávají otázky, kde jsou hranice umění.

Fotografie i filmy z brutálně krvavých erotických akcí, jejich scénáře, skici, ale i objekty a malby svědčí o tom, že vídeňský akcionismus nebyl jen smyslovým zachycením a zviditelněním nevědomého dávno před érou elektronických médií, ale zároveň vzpourou proti katolické upjatosti a nedotknutelnosti rodiny.

  • Dílo Rudolfa Schwarzkoglera
    Dílo Rudolfa Schwarzkoglera zdroj: Centrum současného umění DOX
  • Otto Muehl / Oh Sensibility, 1970
    Otto Muehl / Oh Sensibility, 1970 zdroj: Centrum současného umění DOX

Stěžejním bodem výstavy je podíl ženského prvku, který je v díle těchto i dalších akcionistů vědomě i nevědomě obsažen - předtím, než byl zaveden pojem gender tak, jak jej známe dnes. Ženy, především jejich zmanipulované nahé tělo, se na první pohled zdají být trýzněnými pasivními oběťmi, jejichž nahá těla potírají umělci výkaly, krví či spermatem. Bylo tomu ale skutečně tak?

„Neznámé a nedoceněné zůstaly ženy a jejich pokusy o změnu v revolučních 60. letech. Sexuální revoluce: 'Antikoncepce a Flower Power' společně s politickou a sociální nespokojeností byly zdrojem frustrace a zároveň hnací silou. Jejich spolupráce byla možná pouze díky volbě přátel z řad umělců, kteří je nezištně podporovali v jejich tvorbě i fyzickým nasazením během akcí,“ podotýká ke konceptu výstavy Julius Hummel.

Video Reportáž Terezy Radvákové
video

Reportáž Terezy Radvákové

Reportáž Terezy Radvákové

Z23 19.10.2012

Amor Psyché

Rozhovor s Jaroslavem Andělem

Právě ze sbírek tohoto rakouského sběratele a galeristy je výstava v DOX sestavena. Kromě čtyř hlavních představitelů vídeňského akcionismu - Otto Muehla, Hermanna Nitsche, Rudolfa Schwarzkoglera a Güntera Bruse - ukazuje téměř dvacítku umělců ovlivněných tímto „očistcem smyslů“. Pět set děl pod názvem Amor Psýché Akce - Vídeň. Ženský element ve vídeňském akcionismu je v DOX k vidění do 14. ledna. Výstava je přístupná od 18 let.