Osobnosti české fotografie - Dita Pepe a Ivan Pinkava

Praha - Osobnostmi české fotografie za rok 2012 jsou Dita Pepe a Ivan Pinkava. Asociace profesionálních fotografů ceny vyhlásila na své výroční valné hromadě v Praze. Porotci letos vybírali z 25 kandidátů. Pepe získala cenu především za své Autoportréty, Pinkava potom za dlouhodobý přínos fotografii.

Zdroj: KANT/isifa/Lidové noviny/Jan Zatorsky Autor: ČT24

Pepe / Autoportréty nejsou jen převtělováním

Ditu Pepe na ocenění navrhli čtyři ze zástupců veřejnosti, škol, muzeí, spolků a podniků spjatých s fotografií. Nominaci spojovali především s knihou Autoportréty vydanou nakladatelstvím Kant, ve které autorka shrnula svou tvorbu v této oblasti, jíž se systematicky věnuje již od roku 1999. Vytvořila od té doby nezaměnitelné autoportréty v sériích Autoportréty se ženami, Autoportréty s muži a Autoportréty s rodinami, jejichž prostřednictvím charakterizuje nejen různé sociální a kulturní typy české společnosti.

Autoportréty nejsou jen pouhým převtělováním se do někoho jiného, získáváním jiné, nové identity, ale mnohé vyprávějí i o době, ve které vznikaly, zdůvodňuje nominaci člen poroty Jiří Hanke. Dita Pepe své práce vystavovala na desítkách výstav v tuzemsku i v zahraničí, obdržela mnohá ocenění a touto knihou předkládá v rozsáhlé a přehledné podobě výsledek své dlouholeté práce. Více na vlastním webu Dity Pepe.

Pinkava / Hranice klasického portrétu

Pinkava cenu dostal za dlouhodobý přínos fotografii, nominovalo ho pět odborníků. Podle nich jeho rozsáhlé dílo patří originalitou, obsahovou hloubkou, emotivní působivostí a technickou precizností k vrcholům současné české fotografické tvorby.

„Ivan Pinkava měl mnoho autorských výstav v předních domácích i zahraničních galeriích a muzeích, vytvořil řadu kvalitních publikací a je zastoupen v předních uměleckých sbírkách. Plodné bylo i jeho pedagogické působení na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze,“ zdůvodňuje nominaci Vladimír Birgus. Jan Pohribný, který ho také nominoval, dodává, že Pinkava svými fotografiemi posunul nepřehlédnutelným způsobem hranici klasického portrétu, fotografie těla i zátiší a svým dílem stále poukazuje na hlubší až někdy temnou podstatu existence člověka. Další informace na webu Ivana Pinkavy.

Ocenění Osobnost české fotografie může dostat nejen fotograf, ale i pedagog, kurátor, teoretik fotografie, galerista či vydavatel. S cenou není spojena žádná odměna, jejím smyslem je podle pořadatelů upozornit na mimořádný výkon a podnítit další zájem o dění v oblasti fotografie.