Kulatá známka? Cimrman si z České pošty nestřílí

Praha - Všechny nápady Járy Cimrmana byly geniální, jen některé možná trochu nedotažené. Jako takový se jevil i zlepšovák pro c. a k. poštu, aby spěšné zásilky doručovala dělostřeleckými děly. Kvůli velkým ztrátám na adresátech se tento způsob nakonec neujal, zbyla po něm ale kruhová známka navržená samotným Cimrmanem. Česká pošta ji nyní vydává i pro tradiční způsob přepravy. Vyobrazeny na ní jsou dvě ze 136 možných podob českého nedoceněného génia.

O spolupráci Cimrmana s rakouskou poštou se svět mohl dozvědět díky zápiskům Eriky T., která byla Cimrmanovou přítelkyní a také zapisovatelkou jeho myšlenek. S Erikou, dcerou poštmistra, se seznámil během svého učitelského působení v haličské osadě Struk.

Cimrman navrhl poště, aby při dopravě spěšných zásilek bylo využito polního dělostřelectva. Nespornou výhodou této novinky bylo, že zásilka dopadla během několika vteřin na příslušnou adresu. Nevýhodou bylo, že adresátů ubývalo. Nakonec byla tato služba na žádost obyvatelů Haliče zrušena.

Video Revoluce na poště: Cimrmanova kruhová známka
video

Revoluce na poště: Cimrmanova kruhová známka

Česká pošta o její obnově neuvažovala, rozhodla se ale jít proti hranatému proudu filatelie a vydat kruhovitou poštovní známku, kterou Cimrman vytvořil pro tyto spěšniny inspirován kulatým poštovním razítkem. Ke koupi na vybraných poštách a filatelistických přepážkách jsou dvě známky s natištěným písmenem A (odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní) nebo Z (odpovídá ceně pro prioritní obyčejnou zásilku do zahraničí). První z nich byla vytištěna v nákladu 2,5 milionu, druhá půl milionu kusů. Na každé z nich je jiná z možných podob Járy Cimrmana.

Autorem námětu samolepicích známek je herec Žižkovského divadla Járy Cimrmana a výtvarník Jaroslav Weigel a o grafickou úpravu se postaral jeho syn Michal.