Divocí koně v Národním parku Podyjí na Znojemsku

Divocí koně v Podyjí můžou do lesa. Vzácné rostliny osvobodí od křoví

Divocí koně v Národním parku Podyjí na Znojemsku začali spásat i lesní část pastviny. Dosud bezmála desetihektarovou plochu smíšeného lesa izoloval mobilní ohradník. Správa národního parku to uvedla na svém webu.

 

V Podyjí se pohybují dvě stáda, jedno spásá Mašovickou střelnici, druhé Havranickou pastvinu, kterou tvoří stepní trávníky, vřesoviště a křovinaté biotopy. Asi třetinu této pastviny pokrývá smíšený les, kam koně zatím nesměli. „Každý rok jsme koním postupně přidávali nové dílčí plochy k pastvě. Nyní přibývá i les,“ uvedl Robert Stejskal, který se ve Správě Národního parku Podyjí zabývá péčí o nelesní plochy.

Uvedl, že správci pečlivě sledují kapacitu pastviny a hledají optimální pastevní zátěž. Koně se během tří let od začátku projektu úspěšně „propásli“ přes stepní trávníky právě až k lesním porostům. „Nyní je čeká nelehký úkol. Pomoci zlepšit stav lesa,“ uvedl Stejskal.

V lesních porostech pastviny plošně odumřely borovice. Na zbytky lesostepních světlin se pak šířil akát nebo husté křoví. Společně s koňmi, kteří dokážou vypást porosty vysokých trav, tak budou správci parku pokračovat v odstraňování suchých borovic a invazních akátů a především v obnově cenných zbytků stepní vegetace.

Stáda koní v Podyjí se úspěšně rozrostla

„V Havranickém lese stále existují skalky s přežívajícími konikleci, jalovci a dalšími vzácnými druhy. Jen je potřeba je osvobodit z hustého křoví. Jakmile se to povede, koně se postarají o další údržbu a zpomalí zarůstání,“ uvedl Stejskal.

Ve dvou lokalitách v Podyjí se divocí koně z anglického Exmooru začali zabydlovat v roce 2018, přijelo jich 11. Nyní je jich 17. Přirozeně udržují zhruba 60 hektarů pastvin, chrání je před zarůstáním. Jejich úkolem je spásat vřesoviště a pastviny bohaté na vzácné druhy květin, motýlů a dalších organismů. Koně okusují také ostružiny nebo náletové keře, kterými by jinak místa zarostla.