Desetina Čechů ještě nepodala daňové přiznání, čas mají do 18. srpna

Přiznání k dani z příjmů už odevzdalo asi 90 procent lidí a firem. ČT to potvrdilo Generální finanční ředitelství (GFŘ). Ti, kteří si daňové přiznání zatím nevyřídili, na to mají ještě zhruba dva týdny, vláda v červnu schválila prodloužení termínu do 18. srpna. Na včasné podání a zaplacení daně by si ale měli opozdilci dát pozor. Případné sankce se totiž počítají zpětně od dubna. Přehled pojišťovnám navíc musí podnikatelé podat už do 3. srpna.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Tomáš Černý

K úterku finanční úřady hlásily více než 2,5 milionu odevzdaných daňových přiznání. Většina lidí a firem tak už přiznání k dani z příjmů za rok 2019 odevzdala. „V loňském roce obdržela Finanční správa celkem 2 800 353 daňových přiznání k dani z příjmů,“ vyčíslila Klára Křehlová s tiskového oddělení GFŘ přibližný očekávaný počet přiznání.

Bez pokuty ho mohou poplatníci letos výjimečně podávat až do úterý 18. srpna, a to v souvislosti s koronavirovou krizí. V červnu to schválila vláda. Finanční správa ale zároveň upozornila, že se tímto krokem nemění termín pro podání, ale pouze se odpouští sankce z pozdního podání.

V případě, kdy by poplatník podal daňové přiznání nebo zaplatil daň až po 18. srpnu, musel by platit pokutu vypočtenou už od 8. dubna. „Povinnost uhradit úrok z prodlení vzniká za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem po dni splatnosti až do dne platby včetně. V roce 2020 je tedy prvním dnem, za který je daňový subjekt povinen uhradit úrok, 8. dubna 2020,“ upřesnila Křehlová.

Možnosti pozdějšího podání bez pokut využily stovky tisíc firem a lidí. „Finanční správa k 1. 4. 2020 vybrala téměř 1,4 milionu daňových přiznání, což je znatelný pokles ve srovnání s minulým rokem, kdy bylo ke stejnému termínu na finanční úřady podáno o více než 600 tisíc přiznání více,“ uvedla již dříve na svém webu Finanční správa.

Pojišťovně musí OSVČ odevzdat přehled do 3. srpna, ČSSZ ho chce do poloviny září

Také přehled o příjmech a výdajích ohledně sociálního pojištění mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) podat později, konkrétně měsíc po lhůtě pro daňové přiznání. Přehled pro správu sociálního zabezpečení za rok 2019 tak stačí podat až do 18. září 2020. V červnu to potvrdila Česká správa sociálního zabezpečení.

Lidé by si ale měli pohlídat včasné podání přehledu pro zdravotní pojišťovny. Zatímco za běžné situace ho jsou povinni podat nejpozději do měsíce ode dne, kdy měli odevzdat daňové přiznání, letos ho musí předložit o dva týdny dříve než samotné přiznání.

„Pro přehled za rok 2019 upravuje termín podání novela zákona o veřejném zdravotním pojištění takto: přehled je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 3. srpna 2020,“ informovala na svém webu například Všeobecná zdravotní pojišťovna.