Vstup do EU před patnácti lety pomohl zahraničnímu obchodu Česka. Nejdůležitější je Německo

Vstup České republiky do EU v květnu 2004 kladně ovlivnil vývoj zahraničního obchodu. Už v roce 2005 se dostal do přebytku 5,2 miliardy korun. V přebytku je od té doby s výjimkou krizových let 2007 a 2008 a roku 2010, potvrdil Václav Rybáček ze sekce makroekonomických statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ). Loni přebytek zahraničního obchodu dosáhl 123,5 miliardy korun.

Ilustrační, foto
Zdroj: ČT24 Autor: Monika Ginterová

„Naším nejvýznamnějším partnerem při vývozu i dovozu zboží je dlouhodobě Německo, kam v posledním roce směřovala třetina všech vývozů a dovezla se odtud zhruba čtvrtina veškerého českého importu,“ uvedl Rybáček. Přebytek zahraničního obchodu s Německem tak loni byl 212,4 miliardy korun, zatímco v roce 2000 to bylo 53 miliard korun.

Druhým nejvýznamnějším partnerem v případě vývozu z Česka je trvale Slovensko. Nejvýznamnější vývozní komoditou jsou motorová vozidla. V případě dovozu do Česka se na druhé místo dostala v posledních letech Čína.

Obchod se zeměmi EU nyní podle Rybáčka pokrývá zhruba 84 procent celkového vývozu a 67 procent dovozu. V roce 2005 to bylo v případě vývozu 87,4 procenta a u dovozu 71,9 procenta.

Dlouhodobě je podle ČSÚ zahraniční obchod ve schodku se zeměmi mimo EU, což mimo jiné souvisí se závislostí na nákupu surovin, jako je ropa nebo zemní plyn. „Růst bilance přebytků se zeměmi EU28 nicméně převýšil rostoucí deficit se zeměmi mimo EU. Na celkové saldo zahraničního obchodu tak měl pád obchodních bariér se zeměmi EU v roce 2004 pozitivní vliv,“ uvedl Rybáček.