Pojišťovnám v Česku začíná pomáhat umělá inteligence. Tam, kde lidé už nestačí

Pojišťovnám v Česku začíná pomáhat umělá inteligence. V následujících třech letech plánuje 75 procent pojistitelů využít ve velké míře umělou inteligenci k automatizaci úkolů, vyplývá ze studie společnosti Accenture. Na zpracovávání stále většího množství dat už totiž referenti nestačí.

Umělá inteligence (AI) může pomoci při určení výše pojistného, tarifikaci produktů nebo urychlení postupů po vzniklé škodě. „Význam má zejména u činností, které mají jasná pravidla a lze je standardizovat, například schvalování pojistných smluv či likvidace pojistných událostí,“ uvedla mluvčí České asociace pojišťoven Monika Bártlová.

Podle Evy Svobodové z pojišťovny UNIQA je AI schopna vyhodnotit, jaký článek či okamžik z těchto standardních procesů vybočuje, a dávat takové jevy na stranu pro „lidské“ expertní zpracování.

„Tím, že je robotizace využívána v oblastech jednoduché a rutinní činnosti, šetří kapacitu našich odborníků, kteří se tak mohou věnovat činnostem, které mají pro klienty větší přidanou hodnotu,“ upozornila Ivana Buriánková z České pojišťovny. Ta využívá například platformu, která v call centru pomáhá s přepisy hovorů do textu, umožňuje tak efektivní a rychlou orientaci v datech a jejich analýzu.

V analýze takzvaných big dat je podle Svobodové velký prostor pro zapojení AI hlavně při zpracování velkých objemů dat o klientech, autech a škodách za dlouhá časová období. Analýzou těchto dat se zjišťují parametry, které ovlivňují cenu pojistného.

Připraven pracovat s umělou inteligencí je jen každý čtvrtý zaměstnanec

„Například ani ve zdánlivě triviálním produktu povinného ručení nebudou mít zákazníci stejného věku se stejným autem už dnes identickou sazbu, protože do tarifikace zapojuje UNIQA okolo 20 různých parametrů s vlivem na cenu,“ vysvětlila Svobodová. Současně tím naráží na limity využití AI, protože některé produkty nelze příliš zjednodušit a vyžadují individuální obsluhu klienta.

Podle oslovených pojišťoven AI pomáhá také k odhalování pojistných podvodů. Jakým způsobem, však většinou nechtějí prozrazovat. Obecně jde o algoritmy, které v datech odhalují podezřelé vzorce a upozorňují na to, že je něco v nepořádku.

Vlastimil Divoký z ERV evropské pojišťovny míní, že limity AI v pojišťovnictví jsou neomezené za předpokladu, že vždy na začátku bude mít pojišťovna dostatečně kvalitní odborníky, kteří nastaví správná základní východiska a procesy a budou umět číst v datech.

Podle nedávné studie společnosti Accenture tvrdí 52 procent dotázaných top manažerů v pojišťovnictví, že spolupráce jejich zaměstnanců s inteligentními technologiemi je důležitá k dosažení strategických cílů. Současně ale čtvrtina z nich uvedla, že pouze jeden ze čtyř jejich zaměstnanců je připraven s inteligentními technologiemi pracovat.