Počet nových exekucí klesl o desetinu. Čísla zůstávají přesto hrozivá

Počet nově zahájených exekucí loni meziročně klesl o deset procent na 612 000. Počet ukončených exekucí naopak dlouhodobě roste - loni jich bylo přes půl milionu. Nejvíce exekucí, 155 na tisíc obyvatel, bylo loni u okresního soudu v Ústí nad Labem. Na tiskové konferenci o tom informovala Exekutorská komora ČR.

„Soudním exekutorům se oproti předchozím letům podařilo ukončit exekuce ve větším počtu,“ řekl viceprezident komory Jan Mlynarčík. „V budoucnu může dojít k situaci, kdy počet ukončených exekucí bude vyšší než počet zahájených řízení,“ dodal. 

„Tento údaj má několik příčin. Podle našeho názoru byl ten strop v roce 2011 a 2014, kdy věřitelé viděli, že exekuční řízení fungují, proto tzv. vymetli šuplíky a vše, co se dalo vymáhat, dali soudním exekutorům,“ konstatoval Mlynarčík.

Počty ukončených a zahájených exekucí (ČR celkem, v daném roce)
Zdroj: Zdroj: Exekutorská komora ČR

Na klesajícím počtu nových exekucí se podle komory projevuje několik faktorů. Některé jsou výsledkem legislativních změn, jako je například zákon o spotřebitelském úvěru a o změně advokátního tarifu, podíl má ale také ekonomická situace.

Exekutorská komora očekává, že trend klesajícího počtu nových exekucí a rostoucího počtu ukončených exekucí bude pokračovat i v následujících letech. „V ideálním případě bychom se již brzy mohli dočkat zlomu, kdy začne docházet k postupnému úbytku exekučních řízení,“ uvedl prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil.

Nejvíce exekucí je v Ústí nad Labem

K největšímu úbytku počtu nových exekucí došlo oproti roku 2011 v Praze, na severní Moravě, na západě Čech a ve Středočeském kraji – ve všech o více než 40 procent.

Nejmenší pokles naopak zaznamenala jižní Morava, severní Čechy a Jihočeský kraj. I v nich ale nových exekucí ubylo o čtvrtinu. Méně nových exekucí bylo oproti roku 2011 i na severu Čech, což je region, který v tomto směru patří mezi dlouhodobě nejpostiženější.

Počty zahájených exekucí (dle obvodu KS, 2010–2017)
Zdroj: Exekutorská komora ČR

„Výsledky klesajícího trendu nově zahájených exekucí můžeme spatřovat ve všech krajích a okresech. Oproti roku 2011, kdy jsme bohužel zaznamenali rekordní nápad nových exekucí, došlo k poklesu zahájených exekucí v každém z krajů alespoň o 25 procent. Celkově došlo v České republice k 38procentnímu poklesu nově zahájených exekucí,“ uvedl Mlynarčík.

V roce 2017 bylo nejvíce exekucí na tisíc obyvatel v obvodě Okresního soudu v Ústí nad Labem, Chomutově a Mostě. Nejméně jich bylo naopak ve Vsetíně, Rychnově nad Kněžnou nebo Opavě.

Exekutorům chybí peníze na inovace, musí snižovat počet zaměstnanců

Od března letošního roku má Exekutorská komora ČR nové vedení. Jeho cíle na tiskové konferenci představil nový prezident komory Vladimír Plášil.

Mezi problémy exekutorů podle něj patří chybějící koncepce a nesystematické legislativní zásahy do exekučního řádu. „K dnešnímu dni je provedeno již 45 novelizací exekučního řádu od jeho přijetí v roce 2001,“ upozornil Plášil. Podle něj je u odborníků i veřejnosti poptávka po novém, jednoduchém a moderním exekučním řádu.

Podíl osob v exekuci za rok 2017 (%)
Zdroj: mapaexekuci.cz

Podle Plášila exekutorům chybí také peníze na inovace a musí snižovat počet zaměstnanců. Kritizoval rovněž snížení tarifu exekutorů od loňského dubna. Náhrada hotových výdajů exekutora se tehdy u všech dluhů bez ohledu na jejich výši snížila o polovinu, pokud dlužník zaplatí celý dluh ve stanovené lhůtě.

Exekutorská komora prosazuje místní příslušnost soudních exekutorů, což by podle ní posílilo jejich nezávislost. Proti zavedení teritoriality je ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO). Uvádí, že místní příslušnost exekutorů by vedla ke snížení vymahatelnosti pohledávek, a tedy ke snížení vymahatelnosti práva.

Komora navrhuje také přenesení DPH z nákladů exekuce do snížené sazby. Chtějí umožnit i zastavení „starých“ exekucí při skutečné nemajetnosti poškozeného.