Nejčastěji si lidé půjčují na spotřební elektroniku, třetina se však zadlužuje bez rozmyslu

Téměř každý třetí Čech, který si půjčuje peníze, tak činí rizikovým způsobem. Vyplynulo to z únorového průzkumu České bankovní asociace. Nejčastěji si lidé půjčují na spotřební elektroniku, bílé zboží či na nákup auta nebo motorky. 

Video Události
video

Nejčastěji si lidé na splátky pořizují spotřební zboží

Asociace se zaměřila na tzv. skóre rizikového půjčování, které hodnotí klienta podle výskytu rizikových faktorů (více viz Fakta níže). Výzkum uskutečněný agenturou NMS pro asociaci na vzorku 1030 lidí ukázal, že 28 procent těch, kteří si půjčují, tak činí rizikově. Z nich pak většina (76 procent) má nebo měla půjčku od nebankovní společnosti nebo přímo od prodejce zboží. 

Bez rozmyslu si podle průzkumu půjčují převážně muži. Náchylní k rizikovým půjčkám jsou především lidé ve středním věku 35–54 let (jejich podíl je 25 %), zatímco starší lidé bývají častěji v otázce zadlužování konzervativnější.

Opět se potvrdilo, že tendence rizikově si půjčovat klesá s rostoucím vzděláním, nepřekvapí pak ani fakt, že méně si půjčují domácnosti s vyššími úsporami. Z domácností s úsporami menšími než 10 tisíc korun je rizikově zadluženo dokonce 30 procent. Vysoký podíl rizikových půjček (26 %) vykazují lidé žijící samostatně, zatímco u lidí z vícečetných domácností je to pouze 16 procent.  

Průměrná výše půjčky je 45 tisíc korun, rozptyl je však velký. Třetina respondentů si půjčila více než 100 tisíc korun, čtvrtina naopak méně než 10 tisíc korun. Ovšem i u malých dluhů je na místě obezřetnost. Podle oficiálních statistik Poradny při finanční tísni představuje 85 procent všech exekucí dluhy do 10 tisíc korun.

Výkonný ředitel České bankovní asociace Pavel Štěpánek podotkl, že řada lidí má dvě a více půjček, což zvyšuje riziko platební neschopnosti a následnou nutnost konsolidace půjček.

„Češi již nejsou tak zvyklí si šetřit na konkrétní nákup jako tomu bývalo dříve a jsou relativně více netrpěliví. Proto půjčkám dominuje spotřební zboží přímo od prodejců.“

Pavel Štěpánek

výkonný ředitel České bankovní asociace

Podle výzkumu vnímají Češi konsolidaci půjček pozitivně. Jako preferované řešení platební neschopnosti ji uvedla čtvrtina dotázaných. Na dalších místech se umístilo „vyjednávání o výši splátek“ (31 %) a „půjčka od příbuzných či přátel“ (25 %).