Státní dluh si příští rok vyžádá 350 miliard. Schillerová chce prodlužovat jeho splatnost

Ministerstvo financí bude příští rok potřebovat na financování státního dluhu 351,6 miliardy korun. Úřad to uvedl s odkazem na zveřejněnou Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2018. Letos resort počítá podle aktualizace strategie z června s 290,9 miliardy korun na financování státního dluhu.

Ministryně financí Alena Schillerová
Zdroj: ČTK Autor: Kateřina Šulová

Ministerstvo chystá plánované výdaje pokrýt emisemi státních dluhopisů převážně se splatnostmi nad pět let. Tím potvrzuje záměr prodlužovat splatnost státního dluhu. Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu by tak měla letos činit minimálně 150 miliard korun.

Poslední dva roky ministerstvo těžilo díky devizovým intervencím ČNB z příznivé situace na trhu se státními dluhopisy, kde prodávalo tyto cenné papíry se záporným výnosem. Investoři tedy státu platili za možnost dluhopisy pořídit.

„Strategie plně nevyužívá potenciálu, který nabízí současná mimořádná prosperita tuzemské ekonomiky. Ambicí ministerstva i celé vlády by za aktuální ‚slunečné‘ makroekonomické situace mělo být snižování nejen relativní výše dluhu v poměru k HDP, ale právě i jeho výše absolutní,“ uvedl hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda. Pozitivní naopak podle něj je, že ministerstvo bude v roce 2018 v rámci své emisní strategie usilovat o prodloužení průměrné doby do splatnosti státního dluhu.

„Pokud v průběhu roku 2018 dojde k neočekávané změně podmínek na trhu státních dluhopisů České republiky, vyhrazuje si ministerstvo možnost nové dluhopisy nevydat,“ uvádí materiál.

V rámci financování počítá resort příští rok mimo jiné se schodkem státního rozpočtu 50 miliard korun, splátkou tří emisí dluhopisů za 184,4 miliardy, splátkou zahraniční emise státních dluhopisů za dvě miliardy eur (zhruba 51 miliard korun), splátkou čtyř emisí spořicích státních dluhopisů za 16,4 miliardy korun a refinancováním emisí státních pokladničních poukázek za 44 miliard korun. Úřad chce zapojit do financování i volné peněžní prostředky souhrnných účtů státní pokladny.

Na obsluhu dluhu vydal letos stát méně. Úspory mohly jít na platy

Očekávané výdaje na obsluhu státního dluhu by měly v příštím roce stoupnout. Čisté úrokové výdaje by měly být ve výši 45,5 miliardy korun. Pro srovnání za letošní rok ministerstvo hlásí výdaje za 39,4 miliardy korun, což je o 6,5 miliardy korun méně něž původně resort plánoval.

„Tyto uspořené prostředky mohly být využity například na zvyšování tarifů příslušníků bezpečnostních sborů, zaměstnanců v kultuře, nepedagogických pracovníků ve školství, pracovníků v sociálních službách a všem zaměstnancům ve veřejném sektoru včetně učitelů již v průběhu letošního roku,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Samotný podíl státního dluhu na hrubém domácím produktu by měl letos klesnout na 32,4 procenta HDP a v příštím roce na 31,4 procenta HDP. „Ačkoliv byl pro rok 2018 v rámci zákona o státním rozpočtu deklarován nárůst absolutní hodnoty státního dluhu přibližně o výši rozpočtovaného schodku státního rozpočtu, trend poklesu podílu státního dluhu vůči HDP zůstává zachován,“ uvádí materiál.

Podle ekonoma Komerční banky Marka Dřímala vzroste na konci letošního roku hodnota státního dluhu na 1623 miliard korun, meziročně tak stoupne o zhruba deset miliard korun.

Ministerstvo financí si ponechává možnost pružné reakce na vývoj na finančních trzích. Proto v červnu 2018 zveřejní aktualizaci Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky. Úřad také nevyloučil možné čtvrtletní aktualizace materiálu.