Poslední dny na daňové přiznání. Důležité je také finančnímu úřadu včas poslat peníze

Lidé a firmy zatím odevzdali zhruba 1,2 milionu daňových přiznání za loňský rok, což je přibližně 62 procent toho, co finanční správa očekává. V souvislosti s tím ale lidé nesmí zapomenout také případnou vypočtenou daň včas zaslat. 

Video Události
video

Události ČT: Na odevzdání daňového přiznání zbývají tři dny. Finanční správa vyjela do obcí nebo déle úřaduje

Důležitým prvkem kromě samotného daňového přiznání je i případné správné zaplacení daně. Vypočtená daň má jako poslední termín splatnosti stanovený stejný den, do kterého se musí nejpozději podat daňové přiznání.

Letos je to pondělí 3. dubna, v případě využití služeb daňového poradce mají lidé čas do 3. července. Za den platby daně je považován termín, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného finančního úřadu.

Uhradit daň je možné bezhotovostní platbou prostřednictvím bankovního příkazu nebo internetového bankovnictví nebo v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A.

Daň se platí na číslo účtu, které má tvar předčíslí-matrika/kód banky. Předčíslí pro daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání je 721, v případě jiných typů daní se liší. Číslo matriky se pak různí podle jednotlivých regionů (Praha a kraje). Kód banky musí být vždy 0710, což je kód České národní banky.

V případě daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání v Praze tak nabývá číslo účtu podoby 721-77628031/0710. Kompletní seznam bankovních účtů finančních úřadů nabízí stránky finanční správy.

Variabilní symbol pak slouží k identifikaci poplatníka, může jít o rodné číslo nebo DIČ. Konstantní symbol je v případě bezhotovostní úhrady 1148.

Správa zároveň znovu upozorňuje, že veškeré platby daní zaslané na uzavřené bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů vrací ČNB zpět na bankovní účty, že kterých přišly. Účty těchto finančních úřadů byly zrušeny už ke konci roku 2012. Plátce se zároveň vystavuje nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí mu sankce z důvodu prodlení.

Finanční správa očekává 1,9 milionu daňových přiznání

Lidé už podle finanční správy odevzdali přibližně přes milion přiznání k dani z příjmů fyzických osob a 170 tisíc přiznání k dani z přijmů právnických osob, tedy firem. Loni k 1. dubnu lidé odevzdali 1,94 milionu daňových přiznání. Z toho se 1,7 milionu týkalo daně z příjmů fyzických osob a 240 tisíc daně z příjmů právnických osob.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Formulář lze na úřad zaslat poštou, donést, nebo podat přes internet. Na internetových stránkách finanční správy je možné formulář vyplnit včetně kontroly správnosti propočtu a zaslat ho finančnímu úřadu elektronicky buď prostřednictvím daňového portálu, nebo datové schránky.

Po celém Česku vyjela finanční správa do 180 obcí. Například v Chlumci nad Cidlinou zanikl finanční úřad před deseti lety. Na krátko si tam ale zřídili náhradní kancelář pracovníci z královéhradeckého úřadu. Zájem lidí byl znát hned v osm ráno, kdy u provizorní přepážky na městském úřadě čekalo prvních pět lidí. Za první půlhodinu pak vybrali hned 25 tiskopisů. „Člověk tohle nevyplňuje každý den. Mají tady v rámci toho zajištěnou i poradenskou službu,“ podotkl tajemník Pavel Školník. Jinde jsou zase finanční úřady déle otevřené.

V případě, že se podání opozdí o pět pracovních dnů, sankce poplatníkům nehrozí. Následné pokuty za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun. Pokuty pod 200 korun finanční úřad nevyměřuje.

Lidé by si měli dát pozor i na obsahové chyby při odevzdávání daňových přiznání. Nejčastěji se úřady setkávají s chybějícím podpisem nebo přílohou a se špatně spočítaným snížením daňového základu. Češi navíc daně odevzdávají pozdě a za opravy chyb zbytečně platí.