Část Zelené úsporám přidělí stát sám sobě. Jinak může přijít až o 700 miliard

Česko by mohlo přijít až o sedm set miliard korun, pokud nesplní závazky energetických úspor, které mu stanovila Evropská komise. Chce proto část peněz z programu Nová zelená úsporám přesunout na renovaci státních budov. Česko musí během čtyř let snížit energetické náklady o 51 petajoulů. Pro představu jde o roční energetickou spotřebu Prahy.

Video Události
video

Část Zelené úsporám přidělí stát sám sobě

Příkladným postupem státu je například energetická rekonstrukce Rudolfina. Speciální pěna zde zabraňuje úniku tepla z koncertního sálu. Na topení nebo naopak chlazení pak budova používá vodu z Vltavy.

S celkovým plněním závazků v energetických úsporách je ale Česko pozadu. Na podobné projekty chce proto stát sám sobě přispět z programu Nová zelená úsporám, který je ale primárně určený pro domácnosti a obce. Zatímco domácnosti mohou dostat dotaci ve výši 45 procent nákladů, stát plánuje sám sobě posílat až 80 procent.

Peněz bude dost pro všechny

Vláda tvrdí, že peněz bude i tak dost pro všechny. „Stále budou přebývat prostředky, které lze investovat i do jiného sektoru, takže to neohrozí financování rodinných a bytových domů,“ ujišťuje náměstek pro řízení sekce fondů EU Jan Kříž.

Ani přesunutí peněz z dotačního programu ale Česku nezajistí, že do roku 2020 stanovené cíle splní. „Máme asi dvouleté nebo tříleté zpoždění,“ odhadl ředitel Národního centra energetických úspor Jakub Vít.

Ministerstvo průmyslu upozorňuje, že na vině je opožděný start dotačních programů. Pokud by ale Evropská komise chtěla Česko potrestat, musela by podobně postupovat i v případě dalších zemí, které jsou s programem také pozadu.