Nové tarify elektřiny se nebudou počítat podle velikosti jističe. Úřad couvl

Energetický regulační úřad (ERÚ) už nepočítá s tím, že by se plánované nové tarify elektřiny určovaly podle velikosti jističe. Původně navržená tarifní struktura, která měla platit od roku 2017, přitom právě velikost jističe zohledňovala. 

Původní návrh úřad přepracuje. Vyvolal totiž velmi silnou negativní reakci - panovaly obavy, že nové tarify negativně dopadnou například na chataře nebo chalupáře, kteří mají nízkou spotřebu, ale současně mají jistič s vyšší kapacitou.

Návrh kritizovali například premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD). Právě je Vitásková nyní informovala na společné schůzce o změně svého stanoviska. 

„Samozřejmě děláme kroky tak, aby skutečně nedošlo k poškození konečného spotřebitele z řad chráněných a zranitelných zákazníků.“

Alena Vitásková

předsedkyně Energetického regulačního úřadu
 

Nyní Vitásková uvedla, že „je nesmysl, aby se velikost jističe na stanovení tarifu nějak zásadně podílela, jistič je především bezpečnostní prvek.“

Do konce června probíhají v jednotlivých městech veřejná konzultační setkání, na kterých se ERÚ ptá občanů na jejich připomínky, které následně do nového návrhu implementuje. 

Plánované změny tarifního systému se týkají výhradně takzvaných regulovaných cen, které právě ERÚ každoročně stanovuje. Zahrnují například platby za přenos a distribuci. Na takzvanou silovou složku ceny, kterou stanovují jednotliví dodavatelé, nemá mít změna žádný vliv.