Londýn připravuje nízkoemisní zónu

Londýn - Od 4. února začne v Londýně fungovat nízkoemisní zóna s použitím kamer, které budou identifikovat poznávací značky vozidel projíždějících Velkým Londýnem. Evropská vozidla, která splňují emisní normy zóny nebo mají nárok na výjimku či 100% slevu a budou touto zónou projíždět, se musí zaregistrovat u dopravní organizace Transport for London (TfL).

Informační leták a registrační formuláře lze získat buď na stránce www.tfl.gov.uk/lezlondon nebo na telefonním čísle +44 (0) 207 310 8998. Zahraniční auta nad 12 t se mohou zaregistrovat od 30. 7. 2007.

Pokud bude vůz splňovat normu EURO III a vyšší, pak má po zaregistrování vstup do zóny zdarma, ostatní vozidla budou zpoplatněna. Pravidla zóny se nevztahují na osobní automobily, motocykly a malé dodávky (o maximální hmotnosti prázdného vozidla do 1,205 t).

Od července 2008 bude její platnost rozšířena na všechna nákladní vozidla o hmotnosti nad 3,5 t a na autobusy a autokary. Od října 2010 se emisní předpisy zóny budou vztahovat také na velké dodávky a mikrobusy.

Norma Euro III je povinná pro všechna nová nákladní auta, autobusy a autokary, která se v EU prodávají od října 2001, a pro všechny nové dodávky a mikrobusy, jež se v EU prodávají od ledna 2002. Transport for London předpokládá, že nákladní auta, autobusy nebo autokary splňují normu Euro III, jestliže byly poprvé zaregistrovány po 1. říjnu 2001, nebo u dodávek a mikrobusů po 1. lednu 2002.

Všechny evropské vozy, které nesplňují emisní normy zóny, budou muset za jízdu uvnitř zóny zaplatit denní poplatek ve výši 200 GBP. Při nezaplacení poplatku bude provozovateli udělena denní pokuta ve výši 1000 GBP.

Nízkoemisní zóna, která vstoupí v platnost 4. února 2008, má za cíl snížit zamoření ovzduší dopravou a zlepšit zdraví a kvalitu života Londýňanů tím, že přiměje provozovatele velkých vozidel s naftovým motorem, aby si dali do pořádku svůj vozový park. Zóna, která bude v platnosti 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, každý den v roce, bude zahrnovat většinu Velkého Londýna.