Irsko rekapitalizuje banky 5 miliardami eur

Dublin – Irská vláda plánuje napumpovat do bank ohrožených finanční krizí 5 miliard eur. První fáze rekapitalizace bude zahrnovat trojlístek postižených bank Anglo Irish Bank, Allied Irish Bank a Bank of Ireland. Irské nedělníky Irish Times a Sunday Business Post zjistily, že do 80 procent akcií první jmenované vloží vláda jednu miliardu eur a po dvou miliardách do zbylých dvou. Allied Irish Bank a Bank of Ireland budou nuceny upsat miliardu nových akcií. Pokud by vláda nezasáhla, odhaduje následné náklady na záruky bank o 2 miliardy vyšší, než činí současná pomoc.

 

 

Tlak veřejnosti na jednání vlády eskaloval po odchodu dvou nejvyšších mužů Anglo Irish bank. Ti čelí podezření z řízení pofidérních půjček mezi bankami pro optické vylepšení jejich účetních závěrek.

Regulátor irského finančního trhu v sobotu uvedl, že vynaloží potřebný objem prostředků, aby podobné praktiky vyloučil u všech rozhodných bank na irském trhu. Peníze pro vyšetřování budou použity z dříve publikovaného 400 miliardového eurového balíku na vládní bankovní garance.