Reportéři ČT: Zakladatel H-Systému okradl své klienty už podruhé

Praha - Když byl zakladatel H-Systému Petr Smetka odsouzen za podvod na 12 let, mnozí byli krokem české justice mile překvapeni a brali ho jako zadostiučinění. Soud Smetkovi navíc uložil splatit své dluhy ve výši dvou miliard korun. Smetka však poté dokázal snadno manipulovat svým majetkem, který byl přitom státním zástupcem zajištěný. Ještě než skončilo soudní řízení, svému příteli podepsal směnku na fiktivní dluh a soud na majetek, pro mnohé nepochopitelně, vyhlásil exekuci. Skrz následnou dražbu a prostředníka, kontroverzního podnikatele Jaroslava Hradila, doputoval rekreační areál v Rabyni u Slapské přehrady v hodnotě 60 milionů korun až do firmy Artex Trade. Ta má sídlo na Panenských ostrovech a zřejmě patří právě Petru Smetkovi.

Smetka si tak dokázal i z vězení „ulít“ soudně zajištěný majetek, který měl připadnout ošizeným klientům H-Systému. O tom, že právě oni na něj měli právní, ale i morální nárok, není sporu.

„Vložili jsme do H-Systému dva miliony. Samozřejmě, že ty peníze jsem neměla, tak jsem byla nucena si je půjčit od banky, na poměrně vysoký úrok,“ říká poškozená klientka Bronislava Kupková. „Pracovat jsem musela do 78 let, abych splatila tu půjčku, kterou jsme na H-Systém měli,“ dodává s tím, že na ní zkušenost s H-Systémem zanechala i vážné psychické následky.

Video Zakladatel H-systému - dobře placený vězeň
video

Zakladatel H-systému - dobře placený vězeň

„H-Systém, to je šance na lepší život!“ znělo propagační heslo dobové reklamy. Lepší život v podobě prostorné nemovitosti však H-Systém nezajistil dvěma tisícům klientů, nýbrž svému zakladateli Smetkovi, a to přes soudní zajištění jeho majetku.

Soudce netušil, že Smetka dluží miliardy 

U notáře Smetka během soudního řízení napsal, že svému příteli dluží peníze. Soudu tento dokument zcela postačil k tomu, aby nařídil exekuci. Vůbec mu přitom nevadilo, že uznává dluh, který Smetka vůbec neměl, ani že povoluje vyvedení majetku, který je zastaven v trestním řízení.

Michaela Wenzlová, tisková mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1:

„Soud má mít k dispozici návrh na nařízení exekuce a exekuční titul, není ani v možnostech soudu zjišťovat, zda u některého soudu, ať pražského nebo mimopražského, je vydáno rozhodnutí o zajištění majetku povinného (…) Exekutor postupoval podle exekučního řádu, a došlo k tomu, že byl v dražbě prodán majetek pana Smetky.“


Klienty H-Systému tak Smetka dokázal okrást už podruhé, což potvrdilo i následné vyšetřování policie. Potrestán už však být Smetka dále nemůže. „Neúčelné je jeho trestní stíhání, protože je už odsouzen za jiné trestné činy a tady u nás nemáme nějaké sčítání trestů, takže další jeho odsuzování za teď na povrch vyplavavší trestné činy by bylo bezpředmětné,“ vysvětluje právní zástupkyně klientů Hana Marvanová. Smetka proto mohl do svého odsouzení páchat jakékoli hospodářské delikty prakticky beztrestně.

Jelikož se dražba udála před skončením soudu se Smetkou, nemohli se jí klienti zúčastnit, protože v té době ještě neměli exekuční titul. Smetkovo převedení majetku je vlastně soudně posvěcenou krádeží. „Poškozeným nezbývá nic jiného, než se za tento vadný právní postup domáhat náhrady škody proti státu. Protože tady pochybil podle mého, jak obvodní soud pro Prahu 1, tak i exekutor. A za činnost exekutorů odpovídá stát,“ říká Marvanová.

Klienty možná odškodní stát, ale 60 milionů patří Artex Trade 

„Žádost poškozených přišla na ministerstvo na konci března, ministerstvo shromažďuje všechny potřebné materiály. (…) Ze zákona má ministerstvo na rozhodnutí 6 měsíců, do té doby rozhodnutí jistě bude,“ slibuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Veronika Ludvíková.

A kontroverzní podnikatel Jaroslav Hradil, který považoval za lukrativní koupit pohledávku člověka, který dluží dvě miliardy? Nepamatuje si, za kolik dluh prodal, kdo ho k firmě Artex Trade přivedl, nedokáže si ani vzpomenout, s kým ze společnosti jednal. Podle Marvanové se proto dá předpokládat, že přes Artex Trade se ke svému majetku dostal opět Petr Smetka.