Certifikát stavebníkům usnadňuje život, jiným ho však komplikuje

Brno – Zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová dnes upozornila na mezeru ve stavebním zákoně, která takzvaným autorizovaným inspektorům umožňuje porušit práva sousedů a dalších lidí, kterých se stavba dotýká. Praxe podle ní totiž ukázala, že inspektoři mnohdy nezohledňují námitky sousedů, nebo je vůbec neosloví. Institut autorizovaného inspektora zavedl nový stavební zákon, na tuto drobnost ale zapomněl.

Institut inspektora má urychlit zdlouhavá stavební řízení

Autorizovaný inspektor může vydat certifikát, který nahrazuje stavební povolení, a stavebník se tak může vyhnout mnohdy zdlouhavému a pracnému stavebnímu řízení. Právník Petr Novotný z advokátní kanceláře Ambruz & Dark se však stejně jako Seitlová domnívá, že právní úprava pozice autorizovaných inspektorů není dostatečná. „Očekáváme, že to vyústí v řadu sporů. Zaznamenali jsme tendenci využívat certifikát v případech, kdy je tlak na rychlost, například u projektů fotovoltaických elektráren,“ uvádí odborník. 

Video Rozhovor s Evou Lípovou
video

Rozhovor s Evou Lípovou

Hlavním nedostatkem novely zákona je to, že proti certifikátu neexistuje opravný prostředek. Ministerstvo pro místní rozvoj sice může odejmout inspektorovi licenci, ale zrušit jeho rozhodnutí už ne. Naopak proti vydanému stavebnímu povolení se lidé mohou odvolat. V obdobném případu dosud rozhodoval jediný soud, na který se odpůrci stavby obrátili, a to Městský soud v Praze. Řekl, že mu záležitost nepřísluší, a odkázal na civilní řízení.

Co zakáže stavební úřad, povolí autorizovaný inspektor

Na Kancelář veřejného ochránce práv se obrátili lidé v několika obdobných případech. Ne vždy však šlo pouze o rozzlobené sousedy. Podnět zaslaly například Ivanovice, kde inspektor neoznámil stavbu hobbymarketu tamním občanským sdružením, která chtěla výstavbě zabránit. Dalším příkladem může být stavba, která byla povolena v době, kdy již soud rozhodl o zrušení územního rozhodnutí, jenže se tak stalo ještě před nabytím právní moci rozhodnutí soudu. Podle Seitlové dosud existovala jasná posloupnost územního rozhodnutí a stavebního povolení. Když soud územní rozhodnutí zrušil, přestalo platit i stavební povolení. U certifikátu však tato věc není dořešena.

Právník Petr Novotný z Ambruz & Dark

„V případě, že někdo chce zneužít situace, spoléhá na to, že není zcela jasné, jak vydaný certifikát zrušit.“

Podle Seitlové je třeba jednat co nejrychleji. Investoři by se totiž mohli na autorizované inspektory obracet v případech, kdy budou potřebovat stavbu protlačit například přes občanská sdružení. Inspektor ale v každém případě odpovídá za škodu, kterou způsobí. Pokud opakovaně poruší svou pravomoc, měl by být podle právníka odvolán.