Propuštěn, zaměstnán, propuštěn – a co podpora?

Praha – Nezaměstnanost v České republice stále přesahuje 9 procent. O tom, že spoustu lidí trápí, svědčí i množství dotazů, které přicházejí do Poradny ČT24 a točí se právě kolem podpory v nezaměstnanosti. Prvním dnem roku 2011 vstoupila v účinnost řada novinek a uchazeči o zaměstnání často nevědí, zda mají podle nové úpravy na podporu nárok. Pojďme si proto zopakovat základní faktory, které rozhodují o přiznání podpory. Zodpovíme také otázku, co se stane, když člověk krátce po nalezení nové práce o zaměstnání opět přijde.

Pro podporu v nezaměstnanosti platí jedna základní podmínka a množství nuancí, které nuancemi v realitě nejsou. Uchazeč o podporu musí prokázat, že v uplynulých třech letech byl alespoň rok plátcem důchodového pojištění, nejčastěji jako zaměstnanec (nemusí přitom pracovat jen na klasickou pracovní smlouva, ale i na dohodu o pracovní činnosti), nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

Často se ale stává, že člověk pracoval, následně práci ztratil, dostával nějakou dobu podporu v nezaměstnanosti, poté práci opět našel, ale například ve zkušební lhůtě byl znovu propuštěn a neví, zda má na podporu nárok opakovaně. Obecně platí, že opakovaně na podporu člověk může mít nárok, není automaticky vyloučen z možnosti znovu podporu pobírat. Vždy ale musí splnit výše zmíněnou základní podmínku, že byl v uplynulých třech letech plátcem důchodového pojištění alespoň rok. Zde existují dvě možnosti:

  1. Pokud vyčerpal v uplynulých třech letech celou podpůrčí dobu, musí prokázat, že po ukončení pobírání podpory v nezaměstnanosti byl alespoň šest měsíců plátcem důchodového pojištění.
  2. Pokud nevyčerpal celou podpůrčí dobu v uplynulých třech letech, musí prokázat, že po dobu ne kratší tří měsíců od posledního pobírání podpory v nezaměstnanosti byl plátcem důchodového pojištění, následně by se mu obnovila celá podpůrčí doba, po kterou by dostával podporu v nezaměstnanosti. Kdyby ony tři měsíce neprokázal měl by nárok pouze na dočerpání zbylé podpůrčí doby.

Příklad 1:

Paní Marie (35 let, tj. podpůrčí doba 5 měsíců) byla v uplynulých třech letech nepřetržitě plátcem důchodového pojištění (měla uzavřenou dohodu o pracovní činnosti, z níž se odvádí pojistné na důchodové zabezpečení). Dne 1. září 2010 ji zaměstnavatel propustil, přihlásila se proto na úřad práce a dostala podporu v nezaměstnanosti. Od 1. října si našla novou práci (např. na pracovní smlouvu). Nový zaměstnavatel ji ale ve zkušební době k 31. listopadu propustil, a tak se od 1. prosince opět přihlásila na úřad práce.

0Z příkladu vyplývá, že paní Marie nemohla prokázat, že by po pobírání poslední podpory v nezaměstnanosti byla plátcem důchodového pojištění po dobu alespoň tří měsíců (byla plátcem pouze po dobu dvou měsíců), a tudíž má nárok na podporu v nezaměstnanosti (v posledních třech letech byla více jak dvanáct měsíců plátcem důchodového pojištění), ale jen po zbytek jí načaté podpůrčí doby, tj. v tomto konkrétním případě bude pobírat podporu v nezaměstnanosti ještě 4 měsíce (1 měsíc vyčerpala od 1. září do 1. října).

Příklad 2:

Pan Karel (58 let, tj. podpůrčí doba 11 měsíců) dostal výpověď k 31. prosinci 2009. Od 1. ledna byl evidován na úřadu práce a po celých 11 měsíců dostával podporu v nezaměstnanosti, tj. vyčerpal celou podpůrčí dobu. Od 1. prosince si našel nové zaměstnání, ovšem k 1. lednu 2011 znovu přišel o práci. Protože vyčerpal celou podpůrčí dobu v uplynulých třech letech a nemůže prokázat, že byl po skončení pobírání podpory v nezaměstnanosti 6 měsíců plátcem důchodového pojištění (byl pouze 1 měsíc), nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Splnění šestiměsíční podmínky nenaruší ani to, když člověk v práci před propuštěním třeba na delší dobu onemocní. Pokud čerstvě nezaměstnaný splní podmínku, že po dobu 6 měsíců od konce předchozí podpory byl plátcem důchodového pojištění, dostane podporu, přestože v posledních měsících v práci marodil.