Český deficit letos klesne na 4,2 procenta HDP

Praha - Podle prognózy ministerstva financí letos klesne deficit veřejných financí na 4,2 procenta hrubého domácího produktu. Číslo vyplývá z dnes zveřejněného fiskálního výhledu ministerstva financí. Ovšem pro přijetí eura je nezbytné dodržet tříprocentní hranici. Deficit loni klesl na 4,7 procenta HDP z předloňských 5,9 procenta a nacházel se pod průměrem EU ve výši 6,4 procenta HDP.

Ministerstvo počítá v letech 2012 a 2013 s dalším zlepšením deficitu na 3,5 procenta, respektive 2,9 procenta HDP. V roce 2014 by měl deficit klesnout až na 1,9 procenta HDP, přičemž cílem resortu je dosáhnout v roce 2016 vyrovnaných veřejných financí. „Konsolidační strategie vlády reflektuje doporučení Rady EU důvěryhodným a udržitelným způsobem snížit do roku 2013 deficit vládního sektoru pod tři procenta HDP a přistoupit k zásadním reformním krokům v oblasti diverzifikace zabezpečení ve stáří a v oblasti financování zdravotnictví,“ prohlásil ministr financí Miroslav Kalousek.

V nejnovější Zprávě o inflaci pak Česká národní banka zlepšila pro letošní rok odhad vývoje deficitu veřejných financí na čtyři procenta HDP. Lepší proti předchozím odhadům očekává vývoj i v roce 2012, kdy by měl deficit činit 3,8 procenta.

Dluh vládního sektoru má dosáhnout 41,4 procenta HDP

Ministerstvo financí odhaduje celkový dluh vládního sektoru na konci roku 2011 na 41,4 procenta HDP. Loni přitom činil 38,5 procenta HDP. I přes očekávaný růst zatím ČR toto maastrichtské kritérium pro přijetá eura plní. Dluh vládního sektoru by totiž neměl přesáhnout 60 procent HDP.

Výpočet deficitu veřejných financí vychází z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů (Pozemkový fond, Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond, Vinařský fond a další), Správy železniční dopravní cesty, transformační instituce Prisko, PPP Centra, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.