CzechInvest: Ekonomické zóny pomohou slabým regionům

Praha – CzechInvest chce slabším a strukturálně postiženým regionům pomoci zavedením speciálních ekonomických zón. Agentura pro podporu podnikání se tak inspiruje v jiných zemích. Díky takovým zónám byla například nastartována velmi rychle rostoucí ekonomika Číny, uvedl šéf CzechInvestu Miroslav Křížek, když představoval novou strategii agentury. Zóny by mohly vznikat od roku 2012.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: Tomáš Krist

Ve východoevropském regionu nejsou zóny žádnou výjimkou. Tento systém využívá například Polsko, Maďarsko, Ukrajina či pobaltské země. „My bychom z těchto zahraničních příkladů chtěli vybrat ty nejlepší modely, které nejvíce fungují a které těm daným ekonomikám nejvíce pomáhají, a tyto nejlepší příklady implementovat do České republiky,“ tvrdí děkan Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze Jaromír Veber.

Zóny v zahraničí slouží jako prostředí se zvýhodněnými podmínkami pro podnikání. Firmy mohou využívat výhod v podobě daňových úlev, urychlených povolovacích procesů či takzvaných facility services, tedy podnikatelských inkubátorů, technologických a logistických parků či konferenčních a tréninkových center.

Miroslav Křížek:

„Speciální ekonomické zóny jako nástroj využívá přes 80 zemí světa velmi efektivním způsobem.“


Tím, že Česko takové zóny nemá, získávají podle CzechInvestu okolní země konkurenční výhodu při lákání přímých podnikatelských investic. Navíc jim pomáhají rozvíjet již usazené firmy ve vybraných podnikatelských sektorech či regionech. To, jak konkrétně firmy v těchto specializovaných zónách budou podporovány nebo zvýhodněny, však Křížek neupřesnil. „Já bych je směřoval přímo do míst, kde jsou velké problémy, kde je velká nezaměstnanost a prakticky lidi tam třeba nemají práci a podobně,“ uvedl jen. Zavedení ekonomických zón však předpokládá značné změny legislativy.

Video Reportáž Lucie Müllerové
video

Reportáž Lucie Müllerové

Nižší nezaměstnanost a větší výběr na daních

Ekonomické zóny mohou mít podobu například průmyslové zóny ve speciálním režimu nebo virtuální zóny. „Může to být jeden mrakodrap v Praze a my do toho mrakodrapu můžeme nastěhovat firmy, které by jinak do České republiky vůbec nepřišly,“ řekl Křížek. Tyto firmy by pak musely zaměstnávat české občany a odvádět daně. Důsledkem by tak bylo zvýšení zaměstnanosti a přilákání zahraničních investorů.

Podle Vebera se však plán Evropské unii zamlouvat nebude. Nelze podle něj dělat veliké úlevy v daňové oblasti. „Když si ale vezmete, kolik máme programů na podporu podnikání a s tím souvisejících aktivit, a když je dáte dohromady, tak to mohou být velice zajímavé podmínky pro investory,“ dodal.

Podnikatelům bude pomáhat ombudsman

Vznik tisíců nových pracovních míst a příliv investic za miliardy korun si slibuje agentura i od nově zavedených služeb pro podnikatele. Jsou mezi nimi například vytvoření podnikatelských inkubátorů pro české firmy v zahraničí, zavedení „business ombudsmana“ jako poradce pro podnikatele, kteří se setkají s neodůvodněnými byrokratickými překážkami.

Inkubační centra poskytnou českým podnikatelům zázemí a služby potřebné pro expanzi v daném regionu tak, aby si během zhruba ročního pobytu mohli založit pobočku, případně najít místního partnera, a pronikli tak na nový trh. Pilotní projekt takového centra se připravuje v Chile, v dalších zemích se jedná. Křížek v této souvislosti zmínil Velkou Británii, Belgii či Spojené státy. CzechInvest také rozšiřuje CzechAcceleratory. Budou expandovat na východní pobřeží USA, do Švýcarska, Singapuru a Izraele.

Podnikatelka
Zdroj: Isifa/Rex Features
Autor: Nick White

„V rámci toho inkubátoru jsou poskytovány konkrétní služby začínajícím firmám. Taková ta základní je snížený nájem na ty prostory, což samozřejmě ulehčí start podnikání, a možná ještě důležitější jsou služby typu nějaké byznysové poradenství,“ tvrdí Petr Očko, ředitel sekce fondů EU ministerstva průmyslu a obchodu.

Podnikatelům a firmám, kteří se setkají s neodůvodněnými byrokratickými překážkami, by měl nově radit „business ombudsman“. Ten by mohl například posuzovat oprávněnost požadavků úřadů na povolovací rozhodnutí, jako je například územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Dále by měl pravomoci pro urychlené vyřízení vízového povolení nebo by mohl jednat s finančním úřadem, pokud by měla firma podezření, že jí neprávem dal penále.