Program Zelená úsporám jde do finále

Praha - Ministerstvo životního prostředí už z programu Zelená úsporám vyplatilo na zateplení rodinných domů a bytů 7,4 miliardy korun. Dalších více než 11 miliard ještě na vyplacení čeká. Čísla dnes zveřejnil Státní fond životního prostření na semináři Japonské čisté technologie. Právě Japonsko odkoupilo od ČR zatím nejvíc emisních povolenek.

Program Zelená úsporám pomalu dohání ztrátu. Úředníkům se však zatím podařilo proplatit jen necelých 40 procent žádostí o dotaci.

Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí, ODS:

„Ještě na začátku roku byl v Zelené úsporám mírně řečeno trochu zmatek, nebyly vyřizovány žádosti, nekomunikovalo se s klienty, ale dnes jsme v situaci, kdy jsou všechny žádosti vyhodnoceny.“


„Na začátku programu se sice objevily určité problémy, ale nyní už běží vše tak, jak má, takže jsme rádi, že můžeme program Zelená úsporám podporovat,“ řekl Toshio Kunikata, velvyslanec Japonska v ČR. 

Kupce pro další emisní povolenky už ale bude muset ministerstvo životního prostředí hledat jinde než v Japonsku, které zatím o dalších nákupech neuvažuje. Naposledy koupila přes 2,5 milionu povolenek také Světová banka pro italské a španělské fondy. Peníze z dalších prodejů půjdou podle ministerstva pouze na zateplení veřejných budov, škol nebo školek.

Fond kontroloval, zda lidé dotace nezneužívali

Státní fond životního prostředí zkontroloval stovky nedávno dokončených rekonstrukcí či novostaveb realizovaných se státní dotací z programu Zelená úsporám. Jeho lidi obešli 600 domácností, které s příspěvkem státu zateplovaly, měnily okna nebo kotel. Celkem jich zkontrolují až 3 000. Už teď přitom zaměstnanci fondu mluví o projektech, které vykazují známky podvodu. 

Celkem stát v Zelené úsporám rozdá zhruba 18 miliard korun, které utržil za prodej emisních kreditů na vypouštění oxidu uhličitého. Podle pravidel kjótského protokolu musí výnos z prodeje jít do ochrany klimatu. „Na základě smluv s kupci emisních kreditů by kontroly měly být uskutečněny u pěti procent realizovaných projektů,“ sdělila Jarmila Krebsová z odboru komunikace SFŽP. 

V případě podvodu se peníze vracejí

K červenci bylo od začátku programu schváleno přes 64 000 žádostí za zhruba 16 miliard korun. S návštěvou kontrolorů tak může počítat přes 3 000 domácností. Kontroly provádějí pracovníci fondu, na pomoc si mohou přizvat odborníky a v případě podezření na podvod se obracejí na policii. Kontroly mají prokázat, že žadatelé o dotace při rekonstrukcích a stavbách splnili smluvní podmínky a uspořili plánované množství energie. Pokud kontrola prokáže opak, hrozí domácnostem, že desetitisíce až statisíce získané od státu budou muset vrátit. Vrácené peníze budou znovu zařazeny do Zelené úsporám a následně vyplaceny dalším žadatelům.

Video Rozhovor s Jiřím Karáskem
video

Rozhovor s Jiřím Karáskem

Rozhovor s Jiřím Karáskem

251011

Zelená úsporám - výsledky

Rozhovor s Yuji Kimurou

Při kontrole stavby prohlížejí pracovníci fondu dokumenty a na místě zjišťují i kvalitu provedené práce. Zatím kontroly odhalily zejména formální nedostatky a špatně vyplněné údaje. Skutečný podvod byl objeven pouze jeden.

Žadatelé se o kontrole dozví 5 dní předem

O plánované kontrole se žadatel obvykle dozví minimálně pět pracovních dnů předem. „Vyžaduje-li to však splnění účelu dohlídky, může být její zahájení oznámeno kontrolované osobě nejpozději v den zahájení dohlídky přímo na místě. Jedná se zejména o případy, kdy je předem indikované podezření na podvodné jednání, korupci či v případě, že hrozí zmaření účelu a předmětu dohlídky,“ stojí v propozicích zveřejněných na webových stránkách fondu. Vedoucí kontrolní skupiny se na místě prokazuje písemným „pověřením k výkonu dohlídky na místě“, podepsaným ředitelkou fondu a opatřeným kulatým razítkem.   

V současné době je příjem žádostí pozastaven. Nové prostředky z dohody o dalším prodeji emisních povolenek budou putovat na již podané žádosti. „Jsme na dobré cestě vyplatit všechny žadatele bytových a rodinných domů,“ řekl dnes Jiří Karásek ze Státního fondu životního prostředí ČR.