Nečas: Nezbytností pro naši ekonomiku je snižovat státní výdaje

Praha – Občanští demokraté chtějí snížit administrativní zátěž podnikatelů a firem do roku 2014 tak, aby ve srovnání s rokem 2005 klesla o třetinu. Na dnešní stranické ideové konferenci v Hradci Králové to prohlásil předseda strany a premiér Petr Nečas. Odmítl znovu snahy zvyšovat odvody živnostníkům a snižovat jim výdajové paušály. Připustil ale možnost určit maximální výši obratu, do které by bylo možné paušály uplatňovat.

„Nesdílím sice apokalyptické vize, které šíří někteří politici, analytici a komentátoři, ale nemá smysl si nalhávat, že nás nečeká komplikovaná doba. Naše ekonomika je závislá především na exportu. Musíme nejen přežít ve finanční krizi, ale snažit se i konkurovat jiným zemím na finančních trzích,“ podotkl premiér Petr Nečas.

K jednání ODS se vyjádřil i senátor a místopředseda ČSSD Jiří Dientsbier. „V tuto chvíli není na pořadu dne zrušení paušálů, ale nepochybně by se mělo jednat o nějaké hranici příjmů, do kterých je lze uplatňovat. A posoudit, zda jsou dobře nastaveny,“ podotkl. Koaliční TOP 09, která s návrhem na snížení výdajových paušálů přišla, si ale stojí za svým. Argumentuje až šestinovým propadem daňových výnosů. „Z daňového systému se stal systém dotační. My jsme dokonce minulý rok vyplatili víc, než jsme vybrali,“ řekla místopředsedkyně strany Helena Langšádlová.

  • Jiří Dientsbier
    Jiří Dientsbier zdroj: ČT24
  • Miroslav Kalousek
    Miroslav Kalousek zdroj: ČT24

ODS chce snížit administrativní zátěž podnikatelů a firem

S návrhem snížit paušály na úroveň roku 2005 přišel ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) jako s jednou z cest k vylepšení bilance státního rozpočtu. Loni stát podle ministerstva kvůli benevolentním paušálům vybral na dani z příjmu od osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) 2,9 miliardy korun, což bylo o 2,6 miliardy méně, než plánoval. „Ty stropy nejsou špatný nápad, ale ta hranice je úplně mimo mísu. Skutečně by ty paušály měly být pro vopravdu drobné živnostníky. Ta hranice by měla být jeden milion korun,“ řekl stínový ministr financí Jan Mládek.

Nečas také řekl, že je nutné zrušit stovky zbytečných paragrafů a uskutečnit hloubkový audit u přijaté evropské legislativy a navrhovat takové změny, které z ní odstraní „nadbytečný administrativní balast“. Uvedl také, že jen v letech 2005 až 2010 se podařilo snížit administrativní zátěž podnikatelů o 16 procent, což jim ročně ušetřilo víc než dvanáct miliard korun. 

Video Reportáž Jana Šenkýře
video

Reportáž Jana Šenkýře

Reportáž Jana Šenkýře

UD_21.1.2012

Nečasův projev na ideové konferenci ODS

Brífink ideové konnference ODS

Rozhovor s Jiřím Dientsbierem a Stanislavem Křečkem

Reportáž Barbory Halbgebaureové

Vyjádření Jiřího Dientsbiera a Heleny Langšádlové

Podotkl, že v některých regionech je drobné živnostenské podnikání často jedinou možností, jak zajistit práci pro sebe a vytvořit místa pro jiné. Strop pro uplatnění paušálů odhaduje na pět až 20 milionů korun ročního obratu, řekl pak na tiskové konferenci. Strana soukromníků ČR navrhuje, aby se paušály už nevztahovaly na OSVČ s ročním obratem nad 25 milionů korun. Současně chce zamezit daňovým únikům zdola, například ve formě neoprávněného vykazování nulových zisků. 

Výdajové paušály využívají osoby samostatně výdělečně činné k výpočtu daní a jejich výše se liší podle profese. Podle Nečase je ale diskuse o tom, jak zabránit jejich zneužívání, legitimní. Jde například o možnost je omezit shora či zdola. Je podle něj možné určit například roční maximální možný obrat, do jehož výše by bylo možné paušály uplatňovat. Tím by se omezilo využívání paušálů u sdružení fyzických osob, kam patří například právní kanceláře nebo poradenské firmy. 

Zákoník práce se podle Nečase bude muset zásadně novelizovat

Nečas také řekl, že nejlepší sociální politikou je vytváření pracovních míst. Chce proto přepracovat a zjednodušit zákoník práce. „Bude nezbytné buď velmi dramaticky novelizovat stávající zákoník práce nebo podle našeho názoru vypracovat úplně nový. Jsme přesvědčeni, že tam, kde v současné době potřebujeme 400 paragrafů, je možné mít zákoník práce po přijetí občanského zákoníku, který zeštíhlí a bude mít jen 150 paragrafů,“ uvedl Nečas. Chce také změnou zákonů prosazovat pružnější formy zaměstnávání. Jako příklad uvedl tzv. „job sharing“, kdy se o jedno místo dělí víc lidí, nebo práci na zavolanou, kdy si zaměstnavatel se zaměstnancem budou moci dohodnout časové rozložení práce.

Petr Nečas, premiér a předseda ODS (10. ledna 2012):
„Naším cílem je, abychom naopak motivovali k této podnikatelské aktivitě, protože jedině ta pomáhá vytvářet nová pracovní místa.“

Martin Kuba (ODS), ministr průmyslu a obchodu (10. ledna 2012):
„Jde nám skutečně o to, aby stát nevytvářel překážky, ale naopak se věnoval pomoci aktivním občanům, firmám, které táhnou českou ekonomiku dopředu.“


Řekl také, že v některých regionech je drobné živnostenské podnikání časti obyvatel jedinou možností, jak zajistit práci pro sebe a vytvořit místa pro jiné. „Proto musíme odmítnout opakované snahy zvyšovat odvody právě drobným podnikatelům a živnostníkům či zvýšení výdajových paušálů,“ prohlásil Nečas.