MMF varuje vyspělé státy: spořte svým občanům více na důchod

Washington - Vyspělé ekonomiky podceňují podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) délku života svých obyvatel. Fond je přesvědčen, že v roce 2050 budou lidé žít v průměru o tři roky déle, než si rozvinuté státy myslí. To způsobí další prohlubování deficitů penzijních plánů a ještě větší zadlužování, varuje MMF.

Zdroj: ISIFA/ Rex Features Autor: Eye Candy

V mnoha vyspělých zemích postupně dochází peníze na důchody. Pokud by se lidé v roce 2050 dožívali o tři roky více, stát bude potřebovat dodatečné peníze ve výši jednoho až dvou procent hrubého domácího produktu každý rok. Za desítky let však tato částka naroste do významných rozměrů. 

Co bude za 40 nebo 50 let?

„Otázkou je, jestli dokážeme dobu dožití správně předpovídat… Jako kdybychom se v roce 1970 snažili předpovědět, co bude v roce 2010. Je to poměrně komplikované,“ říká ekonom ústavu CERGE-EI Daniel Münich.

Laura Kodresová, náměstkyně pro měnové a kapitálové trhy MMF

Mezinárodní měnový fond„Odhadujeme, že vyspělé země budou potřebovat na penze o polovinu více peněz, než s čím počítají. U rozvíjejících se zemí počítáme s 25procentním navýšením.“ 


Tyto odhady navíc neberou v potaz náklady na zdravotní péči, které rostou s přibývajícím věkem. Mezinárodní měnový fond počítá s tím, že v roce 2050 bude na každého pracujícího člověka ve vyspělých zemích připadat jeden důchodce pobírající penzi. „Teď by ještě stačila poměrně mírná opatření. Ale čím déle budeme čekat, tím drastičtější opatření budou muset vlády přijmout v budoucnu,“ říká náměstkyně pro měnové a kapitálové trhy MMF Laura Kodresová. 

Video Varování MMF
video

Varování MMF

Vyspělé země by proto měly důchodový systém co nejdříve zpřísnit, což přinese další zvyšování věku odchodu do důchodu a snižování důchodů. Kromě toho by ale měly víc vzdělávat populaci a připravovat ji na to, že v budoucnu se lidé nebudou moct spoléhat na stát tolik jako dnes.