Manažerem roku Stoklásek z Agrostroje, manažerkou pak Syková

Praha - Manažerem roku 2011 se stal Lubomír Stoklásek z Agrostroje Pelhřimov. Je generálním ředitelem a předsedou představenstva tohoto podniku. Titul Manažerka roku 2011 získala profesorka a doktorka Eva Syková, která vede Ústav experimentální medicíny AV ČR.

Cenu Vynikající manažer střední firmy si odnesl ředitel ZLKL Loštice Ladislav Brázdil. Vynikajícím manažerem malé firmy je jednatel Domat Control System Pardubice Karel Vytřísal. Titul Mladý manažerský talent získal ředitel pro personalistiku a vnější vztahy ArcelorMital Ostrava Jan Rafaj.

Komise vybrala vítěze ankety 19. ročníku soutěže, kterou pořádá Manažerský svazový fond, ze 72 finalistů. Cílem soutěže Manažer roku je objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší lídry českého managementu, špičky ve svém oboru, významné osobnosti, jejichž metody jsou přínosem nejen pro rozvoj firem a ekonomiky, ale i společnosti.

„Principy vrcholového manažera jsou pro všechny obory stejné, je to pouze o nasazení,“ říká Lubomír Stoklásek, manažer roku 2011.

Lubomír Stoklásek vede Agrostroj Pelhřimov jako generální ředitel od roku 1997 a firmu také stoprocentně vlastní. V ČR je Agrostroj na špičce v zemědělském strojírenství, ve výrobě užitkových vozidel, komunální techniky a stavebních strojů.

Eva Syková byla třikrát zvolena ředitelkou ústavu. Je předsedkyní poroty Česká hlava a dlouhodobě jedním z nejcitovanějších českých vědců. Prosazuje společnou cestu medicíny i průmyslu a rychlé zavádění vědy do praxe. Ústav experimentální medicíny je v oblasti neurověd a kmenových buněk na úrovni světové špičky. Syková patří k nejrespektovanějším osobnostem veřejného života.


„O úspěšnosti manažera rozhoduje jeho kvalifikace, vize, jestli pro danou věc dokáže získat kolektiv svých spolupracovníků a jestli jde tak dlouho za tím, až tu svou vizi uskuteční,“ říká Eva Syková, manažerka roku 2011.

Eva Syková
Zdroj: isifa/Lidové noviny
Autor: Ondřej Němec

Soutěž vyhlašují Svaz průmyslu a dopravy ČR, Česká manažerská asociace a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Do 19. ročníku soutěže byl nominován rekordní počet osobností, 194 manažerů a manažerek z celé ČR.

Video Rozhovor s manažery roku Evou Sykovou a Lubomírem Stokláskem
video

Rozhovor s manažery roku Evou Sykovou a Lubomírem Stokláskem

Rozhovor s manažery roku Evou Sykovou a Lubomírem Stokláskem

Vyhlášení soutěže Manažer roku