ŘSD zrušilo 34 dopravních tendrů

Praha - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dalo červenou většině tendrů na projekty a inženýrské práce pro přípravu staveb rychlostních silnic a dálnic. Celkem se jedná o 34 veřejných zakázek, jak uvedla Andrea Volaříková z tiskového odboru ministerstva dopravy. Zakázky byly vypsány najedou a hrozilo, že výsledná cena bude vyšší, než kdyby tendry byly vypsány postupně.

Pavel Dobeš, ministr dopravy 

„Zrušením zadávacích řízení na projekční práce a inženýrskou činnost nedochází v žádném případě k pozastavení přípravy daných staveb. Zadávací dokumentace u těchto staveb bude přepracována a zakázky budou vypsány pro aktuálně potřebné a logické stupně projektové a inženýrské činnosti v otevřeném jednokolovém řízení.“


Zrušeny byly projekty k novým úsekům D3 a severní části Pražského okruhu

Ke zrušeným zakázkám patří projekty k novým úsekům D3 spojujícím Prahu s Rakouskem, k částem Pražského okruhu kolem Běchovic, Ruzyně a Suchdola a k dalším silničním obchvatům menších měst.

Podle ministerstva byly součástí zakázek balíky služeb na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, zadání staveb, dozor stavby a dalších činností zároveň, což v souhrnu nelze, protože jednotlivé etapy je třeba schvalovat postupně.

Ředitelství silnic a dálnic
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Problémy se objevily také u kvalifikačních předpokladů, které příliš omezovaly okruh možných potenciálních dodavatelů. Dále prý hrozilo, že na proplacení zakázek nebude mít Státní fond dopravní infrastruktury dost peněz.

Stavba prioritní části D3 i R35 bude pokračovat

Naopak u vysoce prioritních staveb na dálnici D3 (Hodějovice - Úsilné a Hodějovice - Třebonín) a rychlostní silnici R35 (Opatovice nad Labem - Časy - Ostrov) ministerstvo dopravy podle Volaříkové rozhodlo v soutěžích pokračovat. Jde prý o klíčové stavby z hlediska zahájení čerpání nového operačního programu (OPD) a dopravních potřeb státu.

Seznam zrušených výběrových řízení

 • I/33 Jaroměř - obchvat
 • R6 Lubenec, obchvat, II. Etapa
 • R6 Nové Strašecí - Řevničov; R6 Řevničov, obchvat, R6 Krupá, přeložka
 • R3 Třebonín - Kaplice nádraží
 • R3 Kaplice nádraží - Nažidla 
 • I/21 Trštěnice - Drmoul
 • I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany
 • R4 křižovatka II/118 - Milín
 • R7 Chlumčany, zkapacitnění
 • R7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu
 • D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice
 • D3 0304 Václavice - Voračice, 0305/I Voračice - Nová Hospoda
 • I/12 R1 - Úvaly 
 • D1 01312 Brno východ - Holubice rozšíření
 • D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na D1
 • I/45 Bruntál - východní obchvat I. etapa
 • R1 511 - Běchovice - D1
 • R1 518 Ruzyně - Suchdol
 • R1 519 Suchdol - Březiněves
 • R1 520 Březiněves - Satalice
 • R35 Úlibice - Hořice
 • R35 Hořice - Sadová
 • R35 Sadová - Plotiště
 • R52 5204 Pohořelice - Ivaň 
 • 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko
 • R55 5506 Napajedla - Babice - I. etapa
 • R55 5507 Babice - Staré Město
 • R6 Hořesedly přeložka, Hořovičky, obchvat - II. etapa
 • Zklidnění severojižní magistrály u Národního muzea v Praze. Rámcová smlouva na geotechnické průzkumy staveb pozemních komunikací
 • Rámcová smlouva na technický dozor investora menších staveb pozemních komunikací
 • Expertní posouzení projektové dokumentace všech projektových stupňů expertního posouzení
 • Rámcová smlouva na zeměměřičské činnosti pro přípravu staveb pozemních komunikací
 • Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti 

Zdroj: ministerstvo dopravy