Zahraniční investory Česko loni nelákalo

Praha - Příliv přímých zahraničních investic (PZI) do Česka loni klesl o 26 procent na 95,6 miliardy korun. Rok předtím se přitom hodnota investic více než zdvojnásobila na bezmála 130 miliard korun. Zahraniční investoři tak loni investovali raději mimo Česko, vyplývá z analýzy vývoje české ekonomiky, kterou zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Příliv PZI do ČR zaznamenal v roce 2011 výrazný pokles. Zahraniční investoři tak zřejmě nalézali možnost lepších investičních příležitostí mimo ČR. Svůj kapitál pak spíše z tuzemska přesouvali k pokrytí finančních potřeb svých zahraničních společností,“ stojí ve zprávě MPO. 

Celosvětový objem PZI loni podle zprávy Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) vzrostl o 21 procent na 1,5 bilionu dolarů (30,5 bilionu korun). Růst PZI v loňském roce podle OSN vykázalo mnoho vyspělých i rozvojových ekonomik. Například v Polsku se PZI zvýšily meziročně o 71 procent.

PZI jsou investice do jiné země za účelem získání podílu na kmenových akciích a rozhodovacích pravomocích. Zahraniční investice loni vzrostly nejvíce v oblasti reinvestovaného zisku, kde se meziročně zvýšily o sedm procent na 88,4 miliardy korun. Naopak výrazný propad vykázaly investice do základního kapitálu. PZI v této kategorii loni klesly o 7,9 miliardy korun, což představuje meziroční snížení o 128 procent.

Nejvíce do Česka investují Němci

Nejvýznamnějším investorem bylo loni Německo, ze kterého do Česka přitekly investice v celkové hodnotě 44,8 miliardy korun, tedy téměř polovina všech investovaných prostředků pocházejících ze zahraničí. Druhé místo připadlo Slovensku s 20,8 miliardy korun a třetím největším investorem bylo Rakousko se 16,5 miliardy korun. 

Objem PZI plynoucích z Česka do zahraničí se loni snížil meziročně o 37 procent na 20,4 miliardy korun. „Dramaticky loni poklesly investice do zahraničního základního kapitálu, jejichž hodnota dosáhla 702,4 milionu korun, což je pouhá desetina tohoto typu investic z roku 2010,“ upozornilo ministerstvo. Odliv ostatních investic z Česka se loni snížil o 86 procent na 1,8 miliardy korun. Růst zaznamenal pouze tok kapitálu v podobě reinvestovaného zisku, který meziročně vzrostl o 22 procent na 17,9 miliardy korun. 

Češi investovali nejvíce v Nizozemí

Největší objem investic loni mířil z Česka do Nizozemska, kam směřovaly investice v hodnotě 5,3 miliardy korun, tedy 26 procent z celkově investovaného kapitálu. Druhý největší podíl investic směřoval do Německa (čtyři miliardy korun) a třetí místo patřilo Slovensku (3,7 miliardy korun). 

PZI mohou zvýšit HDP i zaměstnanost

Přímé zahraniční investice mají na českou ekonomiku celou řadu pozitivních efektů. Jsou významným zdrojem nových pracovních míst, a to nejen přímo u příchozích investorů, ale také u českých firem, které od nich získají dodavatelské zakázky. Přímé zahraniční investice dále přispívají k rozvoji znalostní ekonomiky. Kapitálově silné zahraniční podniky nabízí například akademické sféře, zejména vysokým školám, možnosti spolupráce v oblasti inovací a výzkumu a vývoje. Pro domácí dodavatelské firmy zase kontrakt se zahraničním investorem znamená šanci zapojit se do globálních produkčních řetězců a získat tak přístup k dalším zakázkám.

PZI ale nemusí podporovat hospodářský růst a zaměstnanost vždy. V případě, že vytlačují již existující investice, nenavazují vazby s domácími firmami nebo pokud se jejich produkce omezuje na technologicky méně náročné fáze produkčního řetězce, není jejich vstup vítaný.